Meropenem "Fresenius Kabi"

J01DH02
 
 

Carbapenem, bredspektret β-lactamantibiotikum. 

Anvendelsesområder

 • Alvorlig pneumoni
 • Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Komplicerede intraabdominale infektioner
 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Sepsis
 • Meningitis forårsaget af meropenemfølsomme bakterier, hvor mindre bredspektrede antibiotika ikke kan anvendes.

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1.000 mg meropenem. 

Doseringsforslag

Alvorlig pneumoni, komplicerede urinvejsinfektioner, komplicerede intraabdominale infektioner og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 500 mg - 1.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 10-20 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose, sepsis og akut bakteriel meningitis 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 2.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 40 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • GFR 26-50 ml/min. Dosis hver 12. time.
  • GFR 10-25 ml/min. Halv dosis hver 12. time.
  • GFR < 10 ml/min. Halv dosis hver 24. time.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • Gives som i.v. injektion i løbet af 5 min. eller som i.v. infusion i løbet af 15-30 min.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 3 mdr. Farmakokinetiske data indikerer dog, at 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time kan være en passende dosis.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Serum-bilirubin og -transaminaser bør følges ved anvendelse til patienter med nedsat leverfunktion.
 • Natriumindhold
  500 mg henholdsvis 1.000 mg pulver indeholder 2 mmol henholdsvis 4 mmol natrium, som svarer til 117 mg henholdsvis 234 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase, Kvalme, Opkastning.
Trombocytose.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral candidiasis.
Tromboflebitis.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper.
Ikke kendt Colitis  (antibiotika-associeret).
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

 • Meropenem kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100% i løbet af to dage. Kombination er kontraindiceret.
 • Udskillelsen gennem nyrerne hæmmes af probenecid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg. 
 • Meropenem har højere affinitet end de øvrige β-lactamer til de fleste af disse proteiner, især protein 2 og 3. 
 • Effekten viser sig ved dannelsen af sfæriske protoplaster, der er meget labile og let lyserer. Derfor virker det hurtigt baktericidt på bakterier i vækst. 
 • Pga. sidekædens struktur og placering er β-lactamringen effektivt beskyttet mod den nedbrydende effekt af bakteriernes β-lactamaser.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Meropenem har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe, dog ikke over for Stenotrophomonas maltiphilia
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 4 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes ikke fra mave-tarmkanalen.
 • Efter intravenøs indgift af 250 mg, 500 mg eller 1.000 mg nås maksimale plasmakoncentrationer i løbet af 30 minutter.
 • Fordeler sig relativt hurtigt i organismen.
 • Passerer ikke den intakte blod-hjernebarriere, men ved inflammerede meninges opnås koncentrationer på ca. 10% af plasmakoncentrationen i cerebrospinalvæsken.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 

Håndtering 

 • Tilberedning af injektionsvæske
  • Til i.v. injektion opløses:
   • 500 mg pulver i 10 ml sterilt vand
   • 1.000 mg pulver i 20 ml sterilt vand.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • 500 mg eller 1.000 mg pulver opløses i isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Forligelighed ved infusion
  • Blandbar med isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske
  • Kan opbevares i højst 3 timer ved højst 25°C eller i højst 12 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.
  • Brugsfærdig infusionsvæske
   • Tilberedt med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 3 timer ved højst 25°C med legemsvægt i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.
   • Tilberedt med isotonisk glucose-infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 1 time ved 25°C eller i højst 8 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg 407740
10 x 500 mg
315,75 126,30
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1000 mg 438641
10 x 1 g
491,90 98,38
 
 

Revisionsdato

2018-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...