Ropivacain "Fresenius Kabi"

N01BB09
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

Injektionsvæske 

 • Analgesi i forbindelse med kirurgiske indgreb, herunder sectio: Epidural blokade. Større nerveblokade. Perifer nerveblokade og infiltrationsanalgesi
 • Akut smertelindring: Intermitterende epidural administration ved postoperative smerter eller smerter i forbindelse med fødsler. Perifer nerveblokade og infiltrationsanalgesi.

Infusionsvæske 

Akut smertelindring: Kontinuerlig epidural infusion ved postoperative smerter eller smerter i forbindelse med fødsler.
 

Ropivacain bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til regional analgesi. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg, 5 mg, 7,5 mg eller 10 mg ropivacainhydrochlorid.
Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ropivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel dosering. 

 

 • Epidural analgesi til kirurgiske indgreb med motorisk blokade: Lumbalt 10 mg/ml: 15-20 ml (150-200 mg).
 • Akut smertelindring via lumbalt epiduralkateter. Epiduralanalgesien følges af infusion: 2 mg/ml: 6-10 ml (12-20 mg)/time, evt. op til 14 ml (28 mg)/time. Erfaring ved anvendelse ud over et døgn savnes. Se endvidere medfølgende vejledning.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for lokalanalgetika af amidtypen.
 • Intravenøs regional analgesi.
 • Obstetrisk paracervical anæstesi.
 • Hypovolæmi.

Forsigtighedsregler

 • Bør kun med forsigtighed anvendes på hoved og hals, hvor der er kraftig vaskularisering.
 • Injektion bør undgås i inficerede områder på grund af risiko for hurtig absorption.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved AV-blok og ved nedsat lever- eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Opkastning.
Bradykardi, Hypertension, Takykardi.
Rygsmerter.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Angst, CNS-toksicitet  (herunder kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab), Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

 

 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.
 • Neuropati og arachnoiditis er set ved regionalanalgesi.

Interaktioner

 • Fluvoxamin øger AUC for ropivacain 3 gange på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der ingen meddelelser om overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade. 

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt fra epiduralrummet.
 • Biotilgængelighed 87-98%.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 1-2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Analgesien indtræder 5-10 minutter efter anlæggelse af infiltration og er fuldstændig efter 20 minutter. Ved større ledningsanalgesier indtræder virkningen senere.
 • Virkningsvarighed 2-6 timer afhængig af applikationsstedet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Injektionsvæske og infusionsvæske. pH 4-6.
 • Injektionsvæske 2 mg/ml, 5 mg/ml, 7,5 mg/ml eller 10 mg/ml er beregnet til perineural og epidural administration.
 • Infusionsvæske 2 mg/ml er beregnet til epidural infusion.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 403581
5 x 20 ml
65,50
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 397863
5 x 10 ml
68,20
(B) injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 085869
5 x 20 ml
199,40
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 133594
5 x 20 ml
212,95
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 446839
5 x 100 ml
314,40
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 455721
5 x 200 ml
490,20
 
 

Revisionsdato

2017-12-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...