Irinotecan "Fresenius Kabi"

L01XX19
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer.  

Anvendelsesområder

Colorektal cancer.
Irinotecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg irinotecanhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Monoterapi. 350 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30-90 min. én gang hver 3. uge.
 • Kombinationsbehandling. 180 mg irinotecan/m2 én gang hver 2. uge som i.v. infusion over 30-90 min. efterfulgt af infusion med fluoruracil og folininsyre.
  Behandlingen bør foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal med dosisreduktion ved leuko- og trombocytopeni.


Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom og/eller tarmobstruktion
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Nedsat nyrefunktion: Erfaring savnes.
 • Patienten bør følges nøje pga. risiko for sent indtrædende alvorlig diarré.
 • Asiatere har øget risiko for at udvikle svær febril neutropeni pga. større metabolisering af irinotecan til SN-38.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø.
Anæmi, Neutropeni.
Dehydrering.
Alopeci.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Obstipation, Øget spytsekretion.
Hypotension, Rhinitis, Vasodilatation.
Trombocytopeni.
Svimmelhed.
Mucositis, Øget svedtendens.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Ileus, Tarmobstruktion.
Interstitiel lungesygdom.
Allergiske reaktioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Prodrug, som metaboliseres til den aktive SN38-metabolit, der hæmmer enzymet topoisomerase-I. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød. 

Farmakokinetik

 • Irinotecan metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, SN-38.
 • Metaboliseres yderligere ved glucuronidering til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-14 timer for irinotecan og ca. 14 timer for SN-38.
 • SN-38 udskilles med galden og undergår enterohepatisk cirkulation.
 • Ca. 20% irinotecan og mindre end 1% SN-38 udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,0-3,7 


Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer under 25°C eller i højst 48 timer i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af irinotecan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 046070
5 ml
187,45
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 414571
25 ml
492,35
 
 

Revisionsdato

2018-11-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...