Ruconest

B06AC04
 
 

Anvendelsesområder

Akut anfald af hereditært angioødem hos voksne og unge med C1-esterase-inhibitormangel. 

 

Conestat alfa bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse og dens behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.100 enheder rekombinant conestat alfa. 

Doseringsforslag

 • Voksne < 84 kg. 50 enheder/kg legemsvægt  i.v.
 • Voksne > 84 kg. 4.200 enheder i.v. Indgives langsomt over ca. 5 minutter.
 • Ved utilstrækkelig klinisk respons kan gives en ekstra dosis på 50 enheder/kg legemsvægt, højst 4.200 enheder. Maksimalt 2 doser pr. døgn.


Bemærk: 

 • Data vedr. unge 13-17 år er beskrevet i SPC, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedr. dosering.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 13 år.

Kontraindikationer

Kendt eller mistanke om allergi over for kaniner. 

Forsigtighedsregler

 • Patienten spørges om tidligere kontakt med kaniner og om tegn og symptomer, der kan tyde på allergisk reaktion.
 • Forsigtighed ved klinisk allergi over for komælk, da krydsallergi ikke kan udelukkes. En priktest kan udføres for at udelukke krydsreaktivitet mellem komælk og kaninmælk.

    

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral paræstesi, Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke kendt Allergiske reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Analog til human C1-inhibitor, og udøver en hæmmende virkning på C1’er, kallikrein, faktor XIIa og faktor XIa i kontakt- og komplementsystemerne. 

Farmakokinetik

 • Conestat alfa elimineres fra blodet via receptormedieret endocytose efterfulgt af komplet hydrolyse/degradering i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 1 enhed conestat alfa-aktivitet svarer til den C1-esterasehæmmende aktivitet, der findes i 1 ml normalt humant plasma.
 • pH efter opløsning ca 7.

  

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i 14 ml sterilt vand.
 • Koncentrationen er herefter 150 E/ml.


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8 ºC), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 2100 U 414351
1 htgl
12.952,15 8.634,77
 
 

Revisionsdato

2017-03-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...