Nipent

Udgået: 11.02.2019
L01XX08
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Hårcelleleukæmi som monoterapi.

Pentostatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg pentostatin. 

Doseringsforslag

Voksne. 4 mg/m2 legemsoverflade hver 2. uge, som gives  i.v. enten som bolus eller som infusion over 20-30 min. 

Væsketerapi med glucose eller glucose/natriumchlorid anbefales både før og efter administrationen af pentostatin. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min.) pga. utilstrækkelige data
 • Aktiv infektion.

Forsigtighedsregler

Nedsat leverfunktion. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Icterus, Kvalme, Opkastning, Rektal blødning.
Hoste.
Anæmi, Eosinofili, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Artropati, Myalgi.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Øget svedtendens.
Allergiske reaktioner, Infektion i øvre luftveje, Virale infektioner.
Forhøjet carbamid.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Vægtændring.
Dyspepsi, Flatulens, Glossitis, Ileus, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Synkebesvær, Tandkødsbetændelse.
Angina pectoris, Arytmier, Astma, Atrieflimren, AV-blok, Bradykardi, Dyspnø, Epistaxis, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Hypertension, Hypotension, Laryngal ødem, Lungeemboli, Lungeødem, Perifere ødemer, Perikardieansamling, Takykardi, Tromboflebitis, Ventrikulær ekstrasystoli.
Agranulocytose, Akut leukæmi, Blødningstendens, Lymfadenopati, Splenomegali.
Brystsmerter, Dehydrering, Elektrolytforstyrrelser, Hypercalcæmi, Hyperglykæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Artritis, Knoglesmerter, Rygsmerter.
Abnorme drømme, Angst, Ataksi, Depression, Dyskinesier, Encefalitis, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Kramper, Nervøsitet, Neuralgi, Neuritis, Neuropati, Paræstesier, Personlighedsforstyrrelser, Somnolens, Svimmelhed, Synkope, Søvnløshed, Talebesvær, Tankeforstyrrelser, Tremor.
Acne, Alopeci, Ansigtsødem, Eksem, Eksfoliativ dermatitis, Farveændringer i huden, Fotosensibilitet, Herpes zoster, Hudcancer, Neoplasmer i huden, Purpura, Seborré, Tør hud, Urticaria.
Infektioner  (herunder septisk shock).
Amenoré, Dysuri, Erektil dysfunktion, Nedsat libido, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresten, Urinretention.
Akkommodationsbesvær, Conjunctivitis, Fotofobi, Høretab, Labyrintitis, Retinopati, Tinnitus, Tåreflåd, Ændret syn, Øjensmerter, Øjentørhed, Øresmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorlysesyndrom.
Colitis.
Myokardieinfarkt.
Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Hæmolytisk uræmisk syndrom, Trombocytopenisk purpura.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion.

Pentostation er lymfocytotoksisk. CD4-celle-lymfopeni kan ses i op til 6 måneder efter afsluttet behandling. 

Tilfælde af pludselig uforklarlig død er set. 

Interaktioner

Samtidig behandling med pentostatin og fludarabin eller høje doser cyclophosphamid  øger risikoen for alvorlige bivirkninger, og kombinationerne skal undgås. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, men på grund af virkningsmekanismen bør behandling under graviditet udgås. 

Se endvidere Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception. 

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under behandlingen og 6 mdr. herefter. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet  adenosindeaminase (ADA). Hæmningen kan medvirke til den cytotoksiske effekt, men den præcise virkningsmekanisme er ikke kendt. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.
 • Ca. 90% udskilles uomdannnet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 7,0-8,2. 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: 

Ved håndtering af pentostatin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Tilberedning 

 • Injektionsvæske: Indholdet af et hætteglas opløses i 5 ml sterilt vand til en koncentration på 2 mg/ml.
 • Infusionsvæske: Opløsningen fortyndes  med 25-50 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig opløsning er holdbar i 8 timer ved højst 25°C.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 10 MG 031341
10 mg
Udgået 11-02-2019
 
 

Revisionsdato

2019-02-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...