Piperacillin/Tazobactam "Sandoz"

J01CR05
 
 

Piperacillin kombineret med tazobactam, som hæmmer β-lactamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med piperacillins, men omfatter desuden β-lactamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er piperacillinfølsomme. 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af piperacillin/tazobactamfølsomme bakterier, hvor bakterierne er blevet piperacillinresistente på grund af en β-lactamaseproduktion.
 • Anvendes især ved alvorlige infektioner, fx sepsis, nosokomiel pneumoni og intraabdominale infektioner.
 • Monoterapi ved intraabdominale infektioner.
 • I kombination med aminoglykosid ved bakterieinfektioner hos patienter med akut neutropeni (neutrofilocytter < 500 x 106/l) fx efter cytostatikabehandling og/eller knoglemarvstransplantation.
 • Til børn i alderen 2-12 år med intraabdominale infektioner, inkl. appendicitis kompliceret af ruptur, absces, peritonitis eller galdevejsinfektioner.
  Bemærk: Indikationen er ikke undersøgt hos børn under 2 år.

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder henholdsvis 2 g eller 4 g piperacillin (som natriumsalt) og henholdsvis 250 mg eller 500 mg tazobactam (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Infektioner, herunder intraabdominale infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år
  • 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam i.v. hver 8. time.
 • Børn 2-12 år
  • 100 mg piperacillin/12,5 mg tazobactam pr. kg legemsvægt i.v. hver 8. time.


Alvorlige infektioner, fx med Pseudomonas-arter og ved neutropeni 

 • Voksne og børn > 12 år
  • 4 g piperacillin/0,5 g tazobactam i.v. hver 6. time.
 • Børn 2-12 år
  • 100 mg piperacillin/12,5 mg tazobactam pr. kg legemsvægt i.v. hver 6. time.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  Voksne og børn > 12 år 

  • GFR 20-40 ml/min. 4 g/0,5 g i.v. hver 8. time.
  • GFR < 20 ml/min. 4 g/0,5 g i.v. hver 12. time.

  Børn 2-12 år 

  • GFR < 50 ml/min. 70 mg/8,75 mg pr. kg legemsvægt i.v. hver 8. time.

   

  Hæmodialyse 

  Voksne og børn > 12 år 

  • 4 g/0,5 g i.v. hver 12. time samt 2 g/0,25 g i.v. efter hver dialyse.

  Børn 2-12 år 

  • 70 mg/8,75 mg pr. kg legemsvægt i.v. hver 8. time samt 40 mg/5 mg pr. kg legemsvægt i.v. efter hver dialyse.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-lactamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Omhyggelig overvågning ved hududslæt. Behandlingen seponeres, hvis hudlæsionen udvikler sig.
 • På grund af risiko for hypokaliæmi bør serum-kalium kontrolleres jævnligt.
 • Under længerevarende behandling kan der forekomme leukopeni og neutropeni, og der bør derfor foretages regelmæssig undersøgelse af det perifere blodbillede.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion for glucose i urinen ved anvendelse af en kobberreduktionsmetode. Derfor bør benyttes glucosetests, der er baseret på enzymatiske glucoseoxidasereaktioner.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion for protein i urinen, dipstick kan imidlertid anvendes.
 • Den direkte Coombs-test kan være positiv.
 • Kan resultere i en falsk positiv reaktion med Bio-Rad Laboratories' Platelia Aspergillus-EIA-test.
 • Natriumindhold
  • 1 hætteglas (2 g) indeholder 4,7 mmol natrium, som svarer til ca. 275 mg natriumchlorid.
  • 1 hætteglas (4 g) indeholder 9,4 mmol natrium, som svarer til ca. 550 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet, Temperaturstigning.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet basisk fosfatase, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Forlænget aktiveret tromboplastintid, Nedsat plasma-albumin, Positiv Coombs' test, Trombocytopeni.
Hypoproteinæmi.
Hovedpine, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Svampeinfektioner.
Forhøjet carbamid og kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Flebitis, Hypotension, Tromboflebitis.
Forlænget prothrombintid, Leukopeni.
Hypoglykæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi.
Erythema multiforme.
Sjældne (0,01-0,1%) Pseudomembranøs colitis, Stomatitis.
Agranulocytose.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Hepatitis.
Pneumoni.
Blødningstendens, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytose.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Bulløs dermatitis, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Interstitiel nefritis, Nyresvigt.

Interaktioner

 • Piperacillin kan nedsætte udskillelsen af methotrexat, hvorfor plasmaniveauet for methotrexat bør kontrolleres.
 • Piperacillin kan teoretisk forlænge den neuromuskulære blokade af ikke-depolariserende muskelrelaksantia.
 • Hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion kan piperacillin/tazobactam reducere halveringstiden af aminoglykosider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op på grund af det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Tazobactam
   • Er kun markedsført i kombination med piperacillin.
   • Kombinationen virker på:
    • Pseudomonas aeruginosa
    • Serratia spp.
    • En del stammer af Proteus spp., E. coli og Enterobacter spp., som er resistente over for ampicillin.
  • Piperacillin
   • Virker også på:
    • Enterococcus faecalis
    • Bacteroides fragilis
    • Penicillinresistent Staphylococcus aureus (tazobactam hæmmer stafylokokkens penicillinase). Tazobactam hæmmer dog ikke alle β-lactamaser, det har således mindre eller ingen aktivitet over for β-lactamaseproducerende Enterobacter cloacae, Serratia spp., Citrobacter spp., Pseudomonas aeruginosa og Stenotrophomas maltophilia.

Farmakokinetik

Piperacillin 

 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter.
 • Metaboliseres i leveren til delvis aktive metabolitter.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tazobactam 

 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH efter opløsning 5-7. 

 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske: 

 • 2 g piperacillin/0,25 g tazobactam opløses i 10 ml og 4 g/0,5 g i 20 ml sterilt vand, isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Opløsningen kan fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske, fx til 50-150 ml.
 • Gives som langsom i.v. infusion over 30 minutter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker end ovennævnte eller tilsættes andre farmaka eller blodprodukter. 

Holdbarhed

Brugsfærdige opløsninger er kemisk holdbare i højst 24 timer opbevaret ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Piperacillinpulver til infusionsvæske, opl.  2 g+250 mgpulver til infusionsvæske, opl.  4 g+500 mg
Tazobactampulver til infusionsvæske, opl.  2 g+250 mgpulver til infusionsvæske, opl.  4 g+500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 2 g+250 mg 169083
10 stk.
1.220,55 854,13
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 4 g+500 mg 130060
10 stk.
2.234,95 782,27
 
 

Revisionsdato

2019-03-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...