Lercanidipinhydrochlorid "2care4"

Udgået: 17.12.2018
C08CA13
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg lercanidipin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 10 mg én gang dgl. mindst 15 min. før et måltid.
 • Dosis kan efter ca. 2 uger øges til 20 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Erfaring med behandling af børn og unge < 18 år savnes.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Forsigtighed

 • GFR 30-90 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved dosisøgning til 20 mg dgl. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Venstre ventrikeludløbsobstruktion
 • Ubehandlet kongestiv hjerteinsufficiens
 • Ustabil angina pectoris
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion, GFR < 30 ml/min
 • Akut myokardieinfarkt inden for 1 måned
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Nedsat nyrefunktion
 • Syg sinusknude (uden pacemaker).

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Perifere ødemer.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Angina pectoris.
Somnolens.
Meget sjældne (< 0,01%) Gingival hyperplasi.
Hypotension.
Synkope.
Hypersensitivitet.
Ikke kendt Myokardieinfarkt.

Interaktioner

 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice er kontraindiceret.
 • En øgning i Cmax for ciclosporin kan ses, og omvendt kan ciclosporin hæmme nedbrydningen af lercanidipin. Samtidig administration bør undgås.
 • Metoprolol reducerer biotilgængeligheden af lercanidipin med op til 50% pga. nedsat hepatisk blodgennemstrømning. Ved kombination med beta-blokkere kan dosisjustering af lercanidipin være nødvendig.
 • Lercanidipin kan øge plasma-digoxin med op mod 33%, og det anbefales at kontrollere S-digoxin.
 • Lercanidipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4, fx ketoconazol, erythromycin og HIV-proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af lercanidipin, og samtidig administration bør undgås.
 • Induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af lercanidipin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer den transmembrane indstrømning af calcium til hjerte og glat muskulatur, hvilket bevirker en afslappende effekt på den vaskulære, glatte muskulatur. Som et resultat af den perifere vasodilatation nedsættes det arterielle blodtryk.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår høj førstepassage-metabolisme i leveren og har dermed lav biotilgængelighed.
 • Fedtholdig føde øger biotilgængeligheden 3-4 gange.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1,5-3 timer.
 • Metaboliseres næsten fuldstændig i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 8-10 timer.
 • På grund af mætningskinetik øges plasmahalveringstiden med stigende døgndosis.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) 039161
100 stk. (blister)
Udgået 17-12-2018

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  20 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)  (2care4)

Præg:
L
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 20 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...