Fenylbutazon "OBA"

M01AA01
 
 

Anvendelsesområder

Akut anfald af arthritis urica, hvor tilfredsstillende virkning ikke kan opnås med andre midler. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg (delekærv) phenylbutazon. 

Doseringsforslag

Voksne. 1. dag 200 mg 3 gange dgl., 2. dag 200 mg 2 gange dgl. Derefter 100 mg 1-2 gange dgl. i højst 1 uge. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær hjerte-, lever- og nyreinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Antikoagulationsbehandling
 • Leukopeni
 • Svær trombocytopeni
 • Allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Idet fenylbutazon er det NSAID, hvor udvikling af knoglemarvspåvirkning, agranulocytose, trombocytopeni og aplastisk anæmi - heraf få med dødelig udgang, er set hyppigst, bør det ikke anvendes til langtidsbehandling.


 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Allergiske reaktioner.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Forhøjede levertransaminaser, Hepatitis.
Ødemer.
Hovedpine, Irritabilitet, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Kolestase.
Lungeødem.
Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Thyroideapåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.

Endvidere forekommer påvirkning af nyre- og leverfunktionen samt nedsat fertilitet. Se endvidere NSAID

Interaktioner

 • Øger virkningen af antikoagulantia, methotrexat, orale antidiabetika og phenytoin.
 • Hæmmer virkningen af loop-diuretika.
 • Fenylbutazon medfører øget virkning af en del farmaka ved hæmning af den enzymatiske omsætning i leveren. Dette gælder specielt ved samtidig indgift af fenylbutazon og phenytoin, acetylsalicylsyre, valproat eller orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer), samt ved samtidig indgift af fenylbutazon og orale antikoagulantia.

Se endvidere NSAID

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskilles i meget små mængder i modermælk - almindeligvis ikke måleligt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til oxyphenbutazon, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid for fenylbutazon og den aktive metabolit 1-3 dage med stor interindividuel variation.
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt i glucuronideret form.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 471219
50 stk.
82,15 2,46

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...