Versatis®

N01BB02
 
 

Anvendelsesområder

Neuropatiske smerter efter infektion med herpes zoster. 

Dispenseringsform

Medicinsk plaster. 1 plaster indeholder 700 mg lidocain svarende til 50 mg pr. gram klæbelag. 

Doseringsforslag

Voksne. Påsættes det berørte område 1 gang dgl. Plastret skal sidde i højst 12 timer, hvorefter der skal gå endnu 12 timer, før et nyt plaster må påsættes. Der må højst anvendes 3 plastre på samme tid. 


Bemærk: 

 • Plastret kan klippes til, så det passer til behandlingsområdet.
 • Evt. hårvækst fjernes med saks - barbering bør undgås.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.
 • Må ikke appliceres på beskadiget hud.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion.
 • Plastret må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på applikationsstedet.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af den høje totaldosis er den systemiske biotilgængelige mængde ikke ubetydelig i graviditetssammenhæng. Der nås dog ikke serumkoncentrationer, der giver anledning til systemisk effekt. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er omkring 3% efter i.v. administration. Den systemiske biotilgængelighed hos et ammet barn vil være ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalanalgetikum af amidtypen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes gennem huden. Ved maksimal dosering optages ca. 3% af den anvendte dosis.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Plastret er 10 x 14 cm (140 cm2)
 • Plastret består af et klæbende lag indeholdende lidocain i en matrix.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : plastre 5 %  (Paranova Danmark) , plastre 700 mg
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : plastre 5 %  (Paranova Danmark) , plastre 700 mg
Andre:
Propylenglycol : plastre 5 %  (Paranova Danmark) , plastre 700 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) plastre 5 %  (Paranova Danmark) 534135
30 stk. (6 x 5)
883,90
(B) plastre 50 mg/g  (Orifarm) 115598
30 stk.
804,00
(B) plastre 50 mg/g  (2care4) 182277
30 stk. (6 x 5)
858,20
(B) plastre 700 mg 154218
30 stk. (6 x 5)
776,90

Foto og identifikation

Plastre  700 mg

Præg:
LIDOCAINE 5%
Farve: Hvid
Mål i mm: 140 x 100
Bemærk: Plastret kan klippes til og have anden form.
Versatis® 5%
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-01-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...