Versatis®

N01BB02
 
 

Anvendelsesområder

Neuropatiske smerter efter infektion med herpes zoster. 

Dispenseringsform

Medicinsk plaster. 1 plaster indeholder 700 mg lidocain svarende til 50 mg pr. gram klæbelag. 

Doseringsforslag

Voksne. Påsættes det berørte område 1 gang dgl. Plastret skal sidde i højst 12 timer, hvorefter der skal gå endnu 12 timer, før et nyt plaster må påsættes. Der må højst anvendes 3 plastre på samme tid. 


Bemærk: 

 • Plastret kan klippes til, så det passer til behandlingsområdet.
 • Evt. hårvækst fjernes med saks - barbering bør undgås.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved øget risiko for systemisk optagelse. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.
 • Må ikke appliceres på beskadiget hud.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion.
 • Plastret må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på applikationsstedet.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af den høje totaldosis er den systemiske biotilgængelige mængde ikke ubetydelig i graviditetssammenhæng. Der nås dog ikke serumkoncentrationer, der giver anledning til systemisk effekt. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er omkring 3% efter i.v. administration. Den systemiske biotilgængelighed hos et ammet barn vil være ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalanalgetikum af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes gennem huden. Ved maksimal dosering optages ca. 3% af den anvendte dosis.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Plastret er 10 x 14 cm (140 cm2)
 • Plastret består af et klæbende lag indeholdende lidocain i en matrix.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
 • Posen holdes tæt lukket efter åbning for at beskytte mod lys.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : plastre 5 %  (Paranova Danmark) , plastre 700 mg
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : plastre 5 %  (Paranova Danmark) , plastre 700 mg
Andre:
Propylenglycol : plastre 5 %  (Paranova Danmark) , plastre 700 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) plastre 5 %  (Paranova Danmark) 534135
30 stk. (6 x 5)
956,80
(B) plastre 50 mg/g  (Orifarm) 115598
30 stk.
804,30
(B) plastre 700 mg 154218
30 stk. (6 x 5)
774,25
(B) plastre 700 mg  (2care4) 182277
30 stk. (6 x 5)
Udgået 03-12-2018

Foto og identifikation

Plastre  700 mg

Præg:
LIDOCAINE 5%
Farve: Hvid
Mål i mm: 140 x 100
Bemærk: Plastret kan klippes til og have anden form.
Versatis® 5%
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-01-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...