Saflutan®

S01EE05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension, hvor vanlig førstevalgsbehandling ikke har været tilstrækkelig eller ikke kan anvendes.  

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.
 

Bemærk: Dosis bør ikke overskrides, da en hyppigere administration kan nedsætte den tryksænkende virkning. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Behandling af afakiske patienter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste linsekapsel eller forreste øjenlinser.
 • Patienter med kendte risikofaktorer for cystoidt makulært ødem eller iritis/uveitis.
 • Patienter bør informeres om risikoen for vækst af øjenvipperne, farvning af huden på øjenlåget og forøget pigmentering af iris.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Erytem/pigmentering på øjenlåget, Fotofobi, Keratitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øget irispigmentering, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer.
Ikke kendt Dyspnø.
Iritis, Maculaødem, Uveitis.

Tilfælde af corneal forkalkning er i meget sjældne tilfælde blevet indberettet i forbindelse med brugen af øjendråber, der indeholder phosphat. Hos nogle patienter har dette givet signifikante skader på hornhinden. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.  

Farmakokinetik

 • Tafluprost hydrolyseres ved passage gennem cornea til den farmakologisk aktive tafluprostsyre.
 • Hydrolyseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Efter åbning af folieposen: Kan opbevares i højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 25ºC) i den originale foliepose.
 • Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjendråberne anvendes straks.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml  (2care4) 397647
30 x 0,3 ml
158,00 5,27
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml  (2care4) 378759
90 x 0,3 ml
408,00 4,53

Substitution

øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Taflotan Santen, Tafluprost, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...