Numeta

Numeta G13E, Numeta G16E, Numeta G19E
B05BA10
 
 

Anvendelsesområder

Parenteral ernæring til: 

  

 • Numeta G13E. Præmature nyfødte.
 • Numeta G16E. Børn i alderen 0-2 år.
 • Numeta G19E. Børn i alderen 2-18 år.

Dispenseringsform

 • Numeta G13E, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 trekammerpose indeholder 160 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 80 ml glucoseopløsning og 60 ml lipidemulsion.
 • Numeta G16E, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 trekammerpose indeholder 221 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 155 ml glucoseopløsning og 124 ml lipidemulsion.
 • Numeta G19E, infusionsvæske, emulsion i trekammerpose. 1 trekammerpose indeholder 392 ml aminosyre- og elektrolytopløsning, 383 ml glucoseopløsning og 225 ml lipidemulsion.

Doseringsforslag

 • Numeta G13E
  • Præmature nyfødte. Individuelt
 • Numeta G16E
  • Børn 0-2 år. Individuelt.
 • Numeta G19E
  • Børn 2-18 år. Individuelt.
 • Maksimal dosis og infusionshastighed:
 

Brugsfærdig trekammerpose 

(MED fedt) 

Brugsfærdig tokammerpose 

(UDEN fedt) 

 

Maksimal 

infusionshastighed 

(ml/kg/time) 

Maksimal 

dosis 

(ml/kg/dag) 

Maksimal 

infusionshastighed 

(ml/kg/time) 

Maksimal 

dosis 

(ml/kg/dag) 

Numeta G13E 6,4 127,9 5,1 102,3
Numeta G16E 5,5 96,2 5,8 72,3
Numeta G19E 4,6 83,6 4,7 64,8
 • Infusionshastigheden øges gradvist under første times infusion.
 • Ved afbrydelse af behandlingen bør infusionshastigheden mindskes gradvist den sidste time.
 • Infunderes i central vene.
 • Efter passende fortynding er perifer infusion mulig.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der ikke samtidigt indgives ceftriaxonholdige i.v. opløsninger.
 • Alvorlig hyperglykæmi
 • Alvorlig hyperlipidæmi (når trekammerpose (med fedt) indgives)
 • Alvorlige defekter i aminosyremetabolismen.
 • Indeholder fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Forhøjede plasmaværdier af:
  • Acetat
  • Calcium
  • Chlorid
  • Fosfat
  • Kalium
  • Magnesium
  • Malat
  • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for hypermagnesiæmi, specielt ved maksimal dosis.
 • Nedsat leverfunktion.
 • Tilsætning af meget store mængder calcium og fosfat til den parenterale ernæring øger risikoen for dannelse af udfældninger, som bl.a. kan forårsage pulmonal vaskulær emboli.
 • Infusionsvæsken indeholder peanut-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed. Ernæringen skulle indgives over 10-12 timer, men løb ind på kortere tid (over 4 timer). Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hyponatriæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kolestase.
Hyperlipidæmi.

  

 • Der er også risiko for fedtoverbelastningssyndrom.
 • Flg. klasselignende bivirkninger er set med andre parenterale ernæringspræparater:
  • icterus
  • trombocytopeni
  • allergiske reaktioner.

Interaktioner

Ceftriaxon må ikke gives samtidigt gennem samme infusionsslange pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt. Ved sekventiel infusion hos patienter > 28 dage skal infusionsslangen skylles grundigt mellem infusionerne. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet. 

Tilfører essentielle aminosyrer, som er nødvendige for proteinsyntesen. 

Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme. 

Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum. 

Farmakokinetik

 • Sojaolie metaboliseres fuldstændigt.
 • Kun små mængder aminosyrer udskilles uforandret gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glukoneogenese (energilagring) og ved glykogenolyse (energifrigivelse).
 • Natrium, kalium, magnesium og chlorid udskilles primært gennem nyrerne.
 • Calcium udskilles ligeligt fordelt gennem nyrerne og med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Egenskaber Numeta G13E
 

Brugsfærdig trekammerpose 

(MED fedt) 

Brugsfærdig tokammerpose 

(UDEN fedt) 

Indhold pr. 100 ml 300 ml 100 ml 240 ml
Glucose 13,3 g 40 g 16,7 g 40 g

Fedt, totalt 

- Olivenolie, renset 

- Sojaolie, renset 

2,5 g 

2,0 g 

0,5 g 

7,5 g 

6,0 g 

1,5 g 

0 g 0 g
Aminosyrer 3,1 g 9,4 g 3,1 mmol 9,4 g
Natrium 2,2 mmol 6,6 mmol 2,7 mmol 6,4 mmol
Kalium 2,1 mmol 6,2 mmol 2,6 mmol 6,2 mmol
Calcium 1,3 mmol 3,8 mmol 1,6 mmol 3,8 mmol
Magnesium 0,16 mmol 0,47 mmol 0,20 mmol 0,47 mmol
Fosfat 1,3 mmol 3,8 mmol 1,3 mmol 3,2 mmol
Chlorid 3,1 mmol 9,3 mmol 3,9 mmol 9,3 mmol
Acetat 2,4 mmol 7,2 mmol 3,0 mmol 7,2 mmol
Malat 1,1 mmol 3,2 mmol 1,3 mmol 3,2 mmol
Totalt kvælstofindhold 0,47 g 1,4 g 0,59 g 1,4 g
Energi total 91 kcal 273 kcal 82 kcal 198 kcal
Energi non-protein 78 kcal 235 kcal 67 kcal 160 kcal
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 1.150 mosmol/l 1.150 mosmol/l 1.400 mosmol/l 1.400 mosmol/l
pH ca. 5,5 ca. 5,5 ca. 5,5 ca. 5,5
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
 

Brugsfærdig trekammerpose 

(MED fedt) 

Brugsfærdig tokammerpose 

(UDEN fedt) 

  300 ml 240 ml
Natrium 5 mmol 17,6 mmol
Kalium 4,2 mmol 17,8 mmol
Magnesium 0 mmol 1,3 mmol
Calcium 1,9 mmol 3,5 mmol
Fosfat* 2,5 mmol 4,0 mmol
Sporstoffer** 2,5 ml*** 2,5 ml***
Vitaminer**** 1/4 hætteglas*** 1/4 hætteglas + 1/4 hætteglas ***

* Organisk fosfat, dog ikke æg-phosphatid 

** Sammensætning af anvendte sporstofpræparater kan ses i pkt. 4.2 i produktresumé 

*** Afhængig af anvendte præparat, se pkt. 4.2 og 6.6 i produktresumé 

**** Sammensætning af anvendte vitaminpræparater kan ses i pkt. 4.2 i produktresumé 

  

Egenskaber Numeta G16E
 

Brugsfærdig trekammerpose 

(MED fedt) 

Brugsfærdig tokammerpose 

(UDEN fedt) 

Indhold pr. 100 ml 500 ml 100 ml 376 ml
Glucose 15,5 g 77,5 g 20,6 g 77,5 g

Fedt, totalt 

- Olivenolie, renset 

- Sojaolie, renset 

3,1 g 

2,48 g 

0,62 g 

15,5 g 

12,4 g 

3,1 g 

0 g 0 g
Aminosyrer 2,6 g 13 g 3,5 mmol 13 g
Natrium 2,4 mmol 12 mmol 3,1 mmol 11,6 mmol
Kalium 2,3 mmol 11,4 mmol 3 mmol 11,4 mmol
Calcium 0,62 mmol 3,1 mmol 0,82 mmol 3,1 mmol
Magnesium 0,31 mmol 1,6 mmol 0,41 mmol 1,6 mmol
Fosfat 0,97 mmol 4,4 mmol 0,85 mmol 3,2 mmol
Chlorid 2,8 mmol 13,8 mmol 3,7 mmol 13,8 mmol
Acetat 2,9 mmol 14,5 mmol 3,9 mmol 14,5 mmol
Malat 0,9 mmol 4,3 mmol 1,1 mmol 4,3 mmol
Totalt kvælstofindhold 0,39 g 2 g 0,52 g 2 g
Energi total 103 kcal 517 kcal 96 kcal 362 kcal
Energi non-protein 93 kcal 465 kcal 82 kcal 310 kcal
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 1.230 mosmol/l 1.230 mosmol/l 1.585 mosmol/l 1.585 mosmol/l
pH ca. 5,5 ca. 5,5 ca. 5,5 ca. 5,5
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
 

Brugsfærdig trekammerpose 

(MED fedt) 

Brugsfærdig tokammerpose 

(UDEN fedt) 

  500 ml 376 ml
Natrium 4 mmol 26 mmol
Kalium 6,2 mmol 26,2mmol
Magnesium 0 mmol 3,6 mmol
Calcium 2,1 mmol 8,2 mmol
Fosfat* 2 mmol 8,1 mmol
Sporstoffer** 5 ml*** 5  ml***
Vitaminer**** ½ hætteglas*** ½ hætteglas + ½ hætteglas ***

* Organisk fosfat, dog ikke æg-phosphatid 

** Sammensætning af anvendte sporstofpræparater kan ses i pkt. 4.2 i produktresumé 

*** Afhængig af anvendte præparat, se pkt. 4.2 og 6.6 i produktresumé 

**** Sammensætning af anvendte vitaminpræparater kan ses i pkt. 4.2 i produktresumé 

  

Egenskaber Numeta G19E
 

Brugsfærdig trekammerpose 

(MED fedt) 

Brugsfærdig tokammerpose 

(UDEN fedt) 

Indhold pr. 100 ml 1.000 ml 100 ml 775 ml
Glucose 19,2 g 192 g 24,7 g 192 g

Fedt, totalt 

- Olivenolie, renset 

- Sojaolie, renset 

2,8 g 

2,25 g 

0,56 g 

28,1 g 

22,5 g 

5,6 g 

0 g 0 g
Aminosyrer 2,3 g 23 g 3,0 23 g
Natrium 4,6 mmol 45,8 mmol 5,8 mmol 45,1 mmol
Kalium 3,2 mmol 32 mmol 4,1 mmol 32 mmol
Calcium 0,38 mmol 3,8 mmol 0,50 mmol 3,8 mmol
Magnesium 0,26 mmol 2,6 mmol 0,33 mmol 2,6 mmol
Fosfat 0,93 mmol 9,4 mmol 0,93 mmol 7,2 mmol
Chlorid 4,3 mmol 42,6 mmol 5,5 mmol 42,6 mmol
Acetat 3,7 mmol 37,1 mmol 4,8 mmol 37,1 mmol
Malat 0,88 mmol 8,8 mmol 1,1 mmol 8,8 mmol
Totalt kvælstofindhold 0,35 g 3,5 g 0,45 g 3,5 g
Energi total 114 kcal 1.139 kcal 111 kcal 858 kcal
Energi non-protein 105 kcal 1.047 kcal 99 kcal 766 kcal
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 1,460 mosmol/l 1.460 mosmol/l 1.835 mosmol/l 1.835 mosmol/l
pH ca. 5,5 ca. 5,5 ca. 5,5 ca. 5,5
Additiver (højst tilladte mængde), som kan tilsættes separat eller i kombination
 

Brugsfærdig trekammerpose 

(MED fedt) 

Brugsfærdig tokammerpose 

(UDEN fedt) 

  1.000 ml 775 ml
Natrium 0 mmol 32 mmol
Kalium 0 mmol 46 mmol
Magnesium 0 mmol 5,2 mmol
Calcium 6,4 mmol 19,4 mmol
Fosfat* 0 mmol 16 mmol
Sporstoffer** 15-40 ml*** 15-40 ml***
Vitaminer**** 1 hætteglas*** 1 hætteglas + 1 hætteglas***

* Organisk fosfat, dog ikke æg-phosphatid 

** Sammensætning af anvendte sporstofpræparater kan ses i pkt. 4.2 i produktresumé 

*** Afhængig af anvendte præparat, se pkt. 4.2 og 6.6 i produktresumé 

**** Sammensætning af anvendte vitaminpræparater kan ses i pkt. 4.2 i produktresumé 

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Se medfølgende brugsvejledning
 • Hvis der ikke skal indgives fedt, skal forseglingen mellem aminosyre- og fedtkammer ikke aktiveres.
 • Tokammerposen indeholder blanding af aminosyre- og elektrolytopløsning samt glucoseopløsning.
 • Poserne må ikke serieforbindes.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Vitaminer, sporstoffer og evt. yderligere elektrolytter kan tilsættes efter tjek af forligelighed. Se medfølgende vejledning.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte ernæringspræparater.
 • Må ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr.


Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter sammenblanding er infusionsvæsken fysisk og kemisk holdbar i højst 7 dage i køleskab (ved 2-8°C) efterfulgt af højst 48 timer ved højst 30°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Indgivelse af infusionsvæske fra færdigblandet pose skal afsluttes i løbet af højst 24 timer.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, emulsion  (G16E)  124522
6 x 500 ml
5.900,20
(B) infusionsvæske, emulsion 465167
10 x 300 ml
9.078,60
(B) infusionsvæske, emulsion  (G19E)  540353
6 x 1000 ml
6.143,65

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-02-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. juli 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...