Fusidinsyre/hydrocortisonacetat "2care4"

D07CA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Dermatitis, især allergiske og toksiske eksemer
 • Psoriasis, der er inficeret med fusidinsyrefølsomme mikroorganismer.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 20 mg fusidinsyre og 10 mg hydrocortisonacetat. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 3 gange dgl. i højst 2 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Perioral dermatit
 • Primær hudinfektion forårsaget af svampe, virus eller bakterier, som enten er ubehandlet eller ukontrolleret ved behandling 
 • Hudsygdom relateret til tuberkulose, som enten er ubehandlet eller ukontrolleret ved behandling.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Hudatrofi, hududslæt, teleangiektasi, striae, hypertrikose, folliculitis og hypopigmentering kan ses ved længere tids brug af præparatet. 

Almindelige (1-10%) Ubehag på applikationsstedet  (bl.a. hudkløe, hudirritation).
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner  (herunder kontaktdermatitis).
Ikke kendt Sløret syn.

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Fucidin-Hydrocortison creme kombinerer fusidinsyrens antibakterielle effekt med hydrokortisonacetats antiinflammatoriske effekt.  

Hydrokortison er et mildt kortikosteroid, der udøver en række immunmodulatoriske virkninger. Topikale kortikosteroider virker som antiinflammatoriske midler via flere mekanismer, som hæmmer den sene fase af allergiske reaktioner, herunder ved at nedsætte densiteten af mastceller, reducere kemotaksi og aktivering af eosinofiler, nedsætte lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofilers produktion af cytokiner, samt hæmme metaboliseringen af arachidonsyre.
Fusidinsyre er et antibiotikum med virkning primært overfor gram-positive bakterier. Fusidinsyre har særlig høj aktivitet overfor Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes samt corynebakterier og udøver effekt ved at hæmme bakteriernes proteinsyntese. Resistens over for fusidinsyre er efter 30 års anvendelse sjælden (1-3%). Bakterier med resistens over for penicillin og andre antibiotika er oftest følsomme over for fusidinsyre. 

Farmakokinetik

Hydrocortison penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område.
Den systemiske absorption af fusidinsyre efter lokal anvendelse er ubetydelig.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 10+20 mg/g  (2care4) 524450
30 g
134,45

Substitution

creme 10+20 mg/g
Fucidin-Hydrocortison LEO, Fusidin, Hydrocortison, creme 10+20 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...