Jext®

C01CA24
 
 
Sympatomimetisk middel med α- og β-receptorstimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen (Autoinjektor). 1 pen indeholder 1 dosis a 150 mikrogram eller 300 mikrogram adrenalin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 30 kg. 1 dosis 0,3 mg dybt i.m.
 • Børn < 30 kg legemsvægt. 1 dosis 0,15 mg dybt i.m.
 • Dosis kan om nødvendigt gentages med ny pen efter 5-15 min.

 

Vejledning i brug af Jext® 

 • Den gule beskyttelseshætte fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.
 • Injektoren presses hårdt mod ydersiden af låret, og injektionen foretages automatisk, når der høres et klik. Kan gå gennem beklædning.
 • Injektoren holdes fastpresset mod låret i 10 sek.
 • Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Bemærk: Større doser kan være nødvendige til patienter i behandling med β-blokkere, da β-blokkere svækker det normale terapeutiske respons af adrenalin. 

Kontraindikationer

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin. 

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Hjertelidelser, fx:
  • angina pectoris
  • obstruktiv kardiomyopati
  • kardiel arytmi
  • cor pulmonale
  • arteriosklerose
 • Hypertension
 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Fæokromocytom
 • Snævervinklet glaukom
 • Svær nyreinsufficiens
 • Prostataadenom, som medfører residualurin
 • Hyperkalciæmi, hypokaliæmi
 • Ældre.

    

Uforvarende injektion i hænder eller fødder kan resultere i perifer iskæmi. Som antidot kan anvendes Phentolamin

Bivirkninger

Ikke kendt Angina pectoris, Arytmier, Bronkospasme, Hypertension, Kardiomyopati, Perifer iskæmi, Vasokonstriktion.
Acidose, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Angst, Hallucinationer, Svimmelhed, Synkope, Tremor.

I sjældne tilfælde hypersensitivitetsreaktioner pga. indholdet af natriummetabisulfit. 

Interaktioner

Adrenalin kan forstærke virkningen af flere forskellige lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning. Patienter i behandling med β-blokkere kan kræve gentagen dosering af adrenalin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved anafylaksi er behandlingsindikationen dog absolut. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Adrenalin er ikke oralt biotilgængeligt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af adrenalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronchodilator.
 • Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og præ-kapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter injektion.

Farmakokinetik

 • Efter intramuskulær injektion indtræder virkningen hurtigt.
 • Plasmahalveringstid 2-3 min.
 • Den lokale vasokonstriktion hæmmer optagelsen, så virkningen holder sig længere end beregnet ud fra halveringstiden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3 - 4,5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares ved temperaturer under 25 grader.
 • ikke nedfryses.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriummetabisulfit

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram 567460
1 stk.
444,30 1.481,00
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram 183660
1 stk.
444,30 740,50

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  150 mikrogram

Farve: Gul
Mål i mm: 155 x 20
Jext® 150 mikrogram
 
 
 
 
Med beskyttelsesetui
 
Jext® 150 mikrogram
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  300 mikrogram

Farve: Rød
Mål i mm: 155 x 20
Jext® 300 mikrogram
 
 
 
 
Med beskyttelsesetui
 
Jext® 300 mikrogram
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...