Oracea

J01AA02
 
 

Middel til systemisk behandling af rosacea. 

Anvendelsesområder

Reducering af papulopustulære læsioner hos voksne patienter med rosacea i ansigtet. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler med modificeret udløsning, hårde. 1 kapsel indeholder 40 mg doxycyclin (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 40 mg 1 gang dgl. om morgenen. 

Behandlingen bør evalueres efter 6 uger, og ved udebleven effekt bør behandlingen seponeres. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Doxycyclin må ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Kapslerne bør indtages om morgenen på tom mave, fortrinsvis mindst én time før eller to timer efter måltidet.

Kontraindikationer

 • Tetracyclinallergi.
 • Doxycyclin må ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Patienter med manifest eller mistænkt aklorhydri, eller som har gennemgået gastrisk bypass.
 • Samtidig behandling med isotretinoin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion.
 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Indeholder doxycyclin i en formulering, der er beregnet til at producere anti-inflammatoriske plasmaniveauer under den antimikrobielle grænse. Må ikke anvendes til behandling af infektioner, der er forårsaget af organismer, der kan påvirkes af (eller som mistænkes at kunne påvirkes af) doxycyclin.
 • Kan forværre myasthenia gravis.

Bivirkninger

De anførte bivirkningsfrekvenser er baseret på oplysninger fra ca. 270 patienter i kliniske studier. Andre doxycyclin associerede bivirkninger vil formentlig kunne forekomme. 

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Mundtørhed.
Hypertension, Rhinitis, Sinuitis.
Hyperglykæmi.
Rygsmerter.
Angst, Hovedpine.
Infektioner.

Ukendt frekvens: Benign intrakraniel hypertension er rapporteret. 

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider.
 • Antacida, jernpræparater, obstipantia og mineralpræparater, der indeholder calcium, magnesium, aluminium eller zink, hæmmer absorptionen af doxycyclin. Er indgift af sådanne præparater nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af doxycyclin på mindst 3 timer sikres. Mælkeprodukter hæmmer også absorptionen af doxycyclin, dog ikke væsentligt.
 • Isotretinoin øger i kombination med doxycyclin risikoen for benign intrakraniel trykstigning.
 • Phenobarbital kan nedsætte plasmahalveringstiden for doxycyclin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for næsten 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. I modsætning til andre tetracycliner binder modermælk kun i mindre grad doxycyclin, men teoretisk er der risiko for indbygning i barnets tænder og knogler. Der er dog ingen meddelelser om dette eller andre bivirkninger hos barnet. Som en forholdsregel bør amning undgås ved behandling ud over 1 uge. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Ukendt, men doxocyclins hæmning af neutrofil aktivitet og proinflammatoriske reaktioner kan spille en rolle. 

Farmakokinetik

 • Efter indgift absorberes 90-95%.
 • Biotilgængeligheden reduceres (ca. 20%) ved høj pH, og den maksimale plasmakoncentration reduceres med 43% ved samtidig indtagelse af proteiner, fedt eller mælkeprodukter.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 21-23 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kapsler med modificeret udløsning 40 mg 029800
56 stk. (blister)
361,40 16,13

Foto og identifikation

Kapsler med modificeret udløsning  40 mg

Præg:
GLD 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
kapsler med modificeret udløsning 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...