Letrozol "Teva"

L02BG04
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

  • Hormonafhængig fremskreden mammacancer hos postmenopausale kvinder.
  • Forlænget adjuverende behandling af hormonafhængig tidlig mammacancer hos postmenopausale kvinder, som forud har modtaget standard adjuverende behandling med tamoxifen i 5 år.

 

Der er ikke påvist effekt hos patienter med østrogenreceptornegative tumorer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg letrozol. 

Doseringsforslag

2,5 mg dgl. Ved respons fortsættes behandlingen indtil progression af tumor. 

 

Bemærk 

Glemt dosis skal tages straks, hvis der er mindst 2-3 timer til næste dosis.  

Kontraindikationer

Letrozol kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos præmenopausale og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved stærkt nedsat lever- og nyrefunktion. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Træthed.
Hedeture, Hyperkolesterolæmi.
Artralgi.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Vægtøgning, Øget appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hypertension, Palpitationer, Ødemer.
Brystsmerter.
Artritis, Fraktur, Knoglesmerter, Myalgi, Osteoporose.
Depression, Hovedpine, Svimmelhed.
Alopeci, Hududslæt, Tør hud.
Vaginalblødning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorsmerte.
Stomatitis.
Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Dyspnø, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi, Tromboflebitis.
Leukopeni.
Angst, Dysæstesi, Hukommelsesbesvær, Karpaltunnelsyndrom.
Urinvejsinfektion.
Katarakt, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Arteriel trombose, Lungeemboli.
Ikke kendt Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af letrozol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Kompetitiv hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i koncentrationen af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme tumorer hæmmes.

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 100%, uafhængig af samtidig fødeindtagelse.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
  • Steady state-plasmakoncentration efter 2-6 uger.
  • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2A6 til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 døgn.
  • Ca. 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg 032253
100 stk. (blister)
62,80 0,63

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Femar Novartis, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "2care4" (Parallelimport), Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Accord" Accord, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Medical Valley" Medical Valley, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Orion" Orion Pharma, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Stada" STADA Nordic, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
B1, 93
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...