Bydureon

A10BJ01
 
 

Antidiabetikum til behandling af diabetes mellitus type 2. GLP-1-receptoragonist

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • I kombination med andre glucosesænkende lægemidler, herunder basal insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med stofferne alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension, pen. 1 pen indeholder 2 mg exenatid. 

Doseringsforslag

Voksne. 2 mg s.c. 1 gang ugentlig. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 30-50 ml/min. Kan ikke anbefales.
 • GFR < 30 ml/min. Bør ikke anvendes.
 • Se endvidere Forsigtighedsregler.

Beregn eGFR her:Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages senest 3 dage før næste dosis.
 • Ved samtidig indgivelse af insulin skal de to præparater gives som to separate injektioner.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. øget hyppighed og sværhedsgrad af gastro-intestinale bivirkninger. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. begrænset erfaring. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Anbefales ikke ved nedsat nyrefunktion med GFR 30-50 ml/min., da der er begrænset erfaring.
 • Bør ikke anvendes ved nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. eller ved nyresygdom i slutstadium pga. øget hyppighed og sværhedsgrad af gastro-intestinale bivirkninger.
 • Bør ikke anvendes ved alvorlig mave-tarmsygdom
 • Til patienter i sulfonylurinstofbehandling bør dosis af sulfonylurinstof reduceres pga. risiko for hypoglykæmi.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal exenatid seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.

Bivirkninger

  

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet, Vægttab.
Abdominalsmerter, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Obstipation.
Hovedpine, Nervøsitet, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tarmobstruktion.
Dehydrering.
Somnolens.
Alopeci.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Pancreatitis.
Angioødem.
Akut nyresvigt.

*Set i kombination med sulfonylurinstof med eller uden metformin. 

 • Udvikling af exenatidantistoffer kan forekomme.
 • Behandling med exenatid har været associeret til en øget risiko for pancreatitis, men om denne risiko er reel, er aktuelt uafklaret.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Exenatid som depotpræparat skal seponeres mindst 3 måneder før en planlagt graviditet. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende GLP-1-receptoragonist.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.

Farmakokinetik

 • Absorptionen af exenatid afspejler den forlængede frigivelse fra depotpræparatet.
 • Udskilles gennem nyrerne ved glomerulær filtration.
 • Steady state-koncentration opretholdes i intervallet på 1 uge mellem to doser.
 • Plasmakoncentration under målbar grænse ca. 10 uger efter seponering.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i pennens ene kammer blandes med solvens i det andet kammer.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Se film under instruktioner.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 4 uger ved højst 30°C. Må ikke genplaceres i køleskab, og evt. ubrugte penne kasseres efter de 4 uger.
 • Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes straks.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2:
 

 • der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud

eller 

 • for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 081424
4 stk.
1.014,80 36,28
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 097989
4 stk. (Orifarm)
1.009,40 36,09
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 137421
4 stk. (Paranova)
998,75 35,71

Foto og identifikation

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen  2 mg

Mål i mm: 26 x 194
Bydureon® 2 mg, depotinj.væske i pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...