Instillagel®

N01BB52
 
 
Smøremiddel ved endoskopi og kateterisation tilsat lokalanalgetikum af amidtypen og desinfektionsmiddel.

Anvendelsesområder

Overfladeanalgesi ved endoskopiske undersøgelser.
Ledningsevne: 4 mS/cm.

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 0,5 mg chlorhexidingluconat og 20 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Appliceres direkte på hud eller slimhinde. 

 

Uretralkateterisation 

Gel indføres i urethra et par min. før kateterisationen. Hos mænd er mængden min. 10 ml. Hos kvinder kendes den nødvendige mængde ikke. Desuden smøres endoskop/kateter med gelen. 

 

Dosering til børn 

 • Der bør højst anvendes 2,9 mg lidocainhydrochlorid (0,15 ml)/kg legemsvægt til børn 2-12 år.

 

Bemærk: 

 • Virkningen af chlorhexidin hæmmes af sæbe (inaktivering) samt af større mængder organisk materiale, som fx pus eller serum.
 • Færre applikationer bør overvejes ved nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.
 • Må ikke anvendes til børn under 2 år.

 

Forsigtighedsregler

 • Efter lokal analgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for fejlsynkning.
 • Hvis risikoen for systemisk optag er forhøjet på grund af fx administrationsvej eller beskadigede slimhinder, tilrådes forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved AV-blok samt ved nedsat lever- eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kontaktdermatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Methæmoglobinæmi.

Beskadigede slimhinder kan medføre øget systemisk optag og bivirkninger fra centralnervesystemet (svimmelhed, døsighed, indre uro, konfusion, tågesyn, talebesvær, eufori, kvalme, kramper, bevidstløshed og evt. respirationsdepression) samt i alvorlige tilfælde kardiovaskulære bivirkninger (bradykardi, overledningsblok og hypotension). 

Interaktioner

 • Propranolol, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Lidocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Lokalanalgetisk virkning efter 0,5-2 minutter. Virkningsvarighed 0,5-2 timer.

Chlorhexidin 

 • Desinfektionsmiddel. Virksomt mod et bredt spektrum af gramnegative og grampositive vegetative bakterier. Virker ved at beskadige bakteriernes cellevæg og enzymsystem.
 • Baktericid virkning efter 1-10 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Lidocain absorberes fra hud og slimhinder. Ved instillation i urinrør eller blære er absorptionen lav. Øget absorption fra beskadigede slimhinder. Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Chlorhexidin absorberes kun i ringe grad fra hud og slimhinder.
 • Lokal analgetisk virkning indtræder efter 0,5-2 minutter.
 • Virkningsvarighed 0,5-2 timer.
 • Baktericid virkning indtræder efter 1-10 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Sprøjter med gel er til engangsbrug. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) gel 20 mg/g + 0,5 mg/g 553958
10 x 11 ml
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2016-12-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...