Latanostad comp

S01ED51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med prostaglandin F2α-analog (latanoprost). Timolol nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Latanoprost øger det uveosklerale flow og nedsætter udløbsmodstanden gennem trabekelværket. 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på lokale β-blokkere eller prostaglandinanaloger. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram latanoprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dråbe 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Ved kombinationsbehandling med andre øjenmidler skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Sikkerhed og virkning hos børn og unge < 18 år er ikke klarlagt.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol: 

 • astma
 • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • allergi over for indholdsstofferne eller andre β-blokkere.

Forsigtighedsregler

Latanoprost: Bør på grund af manglende erfaring anvendes med forsigtighed ved: 

 • inflammatoriske øjenlidelser
 • neovaskulær eller kronisk lukketvinklet glaukom
 • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom
 • svær eller ustabil astma
 • herpetisk keratitis i anamnesen.

 

Timolol: Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger. Forsigtighed ved: 

 • svært regulerbar diabetes mellitus
 • hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose) eller alvorlige vaskulære lidelser
 • kan forværre myasthenia gravis.

 

Bemærk: 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ændring af øjenvipper, Øget irispigmentering.
Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Hududslæt.
Blefaritis, Conjunctivitis, Hyperpigmentering på øjenlåget, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Sløret syn, Øjenirritation  (herunder stikken, brændende fornemmelse, kløe), Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Dyspnø.
Depression, Svimmelhed, Synkope, Synkope*.
Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Astma, AV-blok*, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer.
Alopeci.
Corneaerosion***, Corneaødem, Dobbeltsyn, Iritis, Maculaødem, Periorbitalt ødem, Uveitis.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Bradykardi*, Dyspnø*.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Paræstesier*, Svimmelhed*.
Choroidealøsning**, Iriscyste, Øjenlågsulcus.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere.  

** Choroidealløsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

 • Farveændringen af iris ses fortrinsvis hos patienter med blandet pigment i iris og kan være permanent. Kontrol af iris tilrådes.
 • Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • andre prostaglandinanaloger og/eller -derivater
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

Timolol 

 • Beta-1 og beta-2 adrenoceptorantagonist, der formodes at reducere produktionen af kammervand.
 • Muligvis har timolol også en mindre virkning på udløb af kammervand, selvom den nøjagtige virkningsmekanisme stadig er ukendt.
 • Stoffet har ikke nogen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

 

Latanoprost 

 • Selektiv prostanoid FP receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet.
 • Latanoprost har ingen signifikant virkning på produktionen af kammervand, blod-kammervand barrieren eller på den intraokulære blodcirkulation.
 • Den kombinerede effekt resulterer i en ekstra reduktion af det intraokulære tryk sammenlignet med de respektive stoffer hver for sig.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Timolol 

 • Virkningen af timolol indtræder normalt efter ca. 20 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 1-2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.

 

Latanoprost 

 • Latanoprost er en lipofil prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive latanoprostsyre.
 • Efter lokal applikation penetrerer ca. 1% cornea, og maksimal koncentration af latanoprostsyre i kammervandet nås i løbet af ca. 2 timer.
 • Ca. 75% absorberes systemisk gennem conjunctiva, nasal mucosa og mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 minutter.
 • Virkningen indtræder efter 3-4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Efter åbning: Kan opbevares højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 25ºC).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml 176777
2,5 ml
91,25
(B) øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml 185878
3 x 2,5 ml
271,45

Substitution

øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml
Latacomp TEVA, Latanoprost, Timolol, øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml
Latanoprost/Timolol "2care4" (Parallelimport), Latanoprost, Timolol, øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml
Latiotim Sandoz, Latanoprost, Timolol, øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml
Xalcom Pfizer, Latanoprost, Timolol, øjendråber, opløsning 5 mg/ml+50 mikrog/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...