Latanoprost "Pfizer"

S01EE01
 
 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram latanoprost. 

Doseringsforslag

Børn og voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.

  

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring med aldersgruppen < 1 år.
 • Hos børn (0-3 år), som lider af primær kongenit glaukom (PCG), er operation (fx trabekulotomi/goniotomi) stadig førstevalgsbehandling.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • På grund af manglende erfaring bør latanoprost anvendes med forsigtighed ved:
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulær og inflammatorisk glaukom
  • kronisk lukketvinklet glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
 • Svær eller ustabil astma
 • Herpetisk keratitis i anamnesen
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Okulær hyperæmi, Ændring af øjenvipper, Øget irispigmentering, Øjenirritation.
Almindelige (1-10%) Blefaritis, Conjunctivitis, Fotofobi, Keratitis, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris.
Artralgi.
Svimmelhed.
Maculaødem, Sløret syn, Uveitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Astma, Dyspnø.
Corneaerosion*, Corneaødem, Herpetisk keratitis, Iriscyste, Iritis, Periorbitalt ødem.

* Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse.  

 

 • Tilfælde af corneal forkalkning er i meget sjældne tilfælde blevet indberettet i forbindelse med brugen af øjendråber, der indeholder phosphat. Hos nogle patienter har dette givet signifikante skader på hornhinden.

Interaktioner

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter 3-4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Latanoprost er en lipofil prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive latanoprostsyre.
 • Efter lokal applikation penetrerer ca. 1% cornea, og maksimal koncentration af latanoprostsyre i kammervandet nås i løbet af ca. 2 timer.
 • Ca. 75% absorberes systemisk gennem conjunctiva, nasal mucosa og mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 minutter.
 • Virkningen indtræder efter 3-4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (højst 25ºC).  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml 107109
3 x 2,5 ml
58,10 0,77

Substitution

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
Latanoprost "Actavis" GxMed, Latanoprost, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
Latanoprost "Mylan" Mylan, Latanoprost, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
Latanoprost "Stada" STADA Nordic, Latanoprost, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
Latanoprost "Teva" TEVA, Latanoprost, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
Xalatan Pfizer, Latanoprost, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...