Paracetamol "Fresenius Kabi"

N02BE01
 
 

Svagt virkende analgetikum. Paracetamol

Anvendelsesområder

Lette til moderate akutte smerter og kortvarig behandling af feber. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

  •  Voksne > 50 kg. 1 g i.v. efter behov højst 4 gange dgl. (Ved yderligere risikofaktorer for levertoksicitet dog højst 3 gange dgl.).
  • Voksne og børn 10-50 kg. 15 mg/kg legemsvægt i.v. efter behov højst 4 gange dgl.
  • Børn < 10 kg. 7,5 mg/kg legemsvægt i.v. efter behov højst 4 gange dgl.

  

Gives som i.v. infusion over 15 min. med mindst 4 timers interval.
 

Nedsat nyrefunktion 

  • Dosis skal nedsættes.
  • Ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR ≤ 30 ml/min.) øges doseringsintervallet til mindst 6 timer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Alvorlig leverinsufficiens.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af mg og ml til i.v.-brug. Faktor 10-fejl fordi præparatet findes i styrken 10 mg/ml. Overdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl. Der blev fejlagtigt beregnet for høj dosis til barn. Indlæggelse til observation for leverskade.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner.

Reaktioner og ubehag på indstiksstedet forekommer hyppigt. 

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 


Se endvidere

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypotalamus. 

Farmakokinetik

  • Virkningen indtræder 15-20 minutter efter infusion og er maksimal efter 1-2 timer.
  • Plasmahalveringstid 2-4 timer.
  • Paracetamol metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-7 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. Infusionsvæsken kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske 

  

Holdbarhed 

Den fortyndede opløsning har 6 times holdbarhed (inkl. infusionstiden). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 054157
10 x 100 ml
127,15 38,15
 
 

Revisionsdato

2018-03-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...