Teysuno

L01BC53
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit i kombination med omsætningshæmmer og slimhindebeskyttende middel. 

Anvendelsesområder

 • Metastatisk ventrikelcancer. Gives i kombination med cisplatin.

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 15 mg tegafur, 4,35 mg gimeracil og 11,8 mg oteracil eller 20 mg tegafur, 5,8 mg gimeracil og 15,8 mg oteracil. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg tegafur/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause. Gives i kombination med cisplatin. Se endvidere speciallitteratur. 


Bemærk: Skal indtages mindst 1 time før eller efter et måltid.
Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. øget risiko for bivirkninger i blod- og lymfesystem. 

  Kontraindiceret ved terminal, dialysekrævende nyreinsufficiens pga. manglende erfaring. 

Dosisreduktion

 • GFR 30-50 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 20 mg tegafur/m2 2 gange dgl. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Tidligere alvorlige og uventede reaktioner over for fluoropyrimidinbehandling i anamnesen.
 • Kendt DPD-mangel.
 • Dialysekrævende nyreinsufficiens
 • Behandling inden for 4 uger med DPD-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Knoglemarvssuppression.
 • Patienter med diarré bør kontrolleres nøje, og ved dehydrering bør elektrolytforstyrrelser forebygges eller korrigeres.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Perifer neuropati.
Almindelige (1-10%) Feber, Kulderystelser, Vægttab.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Gastritis, Gastro-intestinal blødning, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Synkebesvær.
Dyb venetrombose, Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer.
Dehydrering, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Knoglesmerter, Myalgi.
Hikke, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Pigmentforandringer i huden, Tør hud.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Nyresvigt.
Conjunctivitis, Corneaerosion, Høretab, Synsforstyrrelser, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Apopleksi, Lungeemboli, Myokardieinfarkt.
Angst, Depression, Hallucinationer, Personlighedsforstyrrelser.
Eksfoliativ dermatitis.
Multiorgansvigt, Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Fulminant leversvigt, Pancreatitis.
Rhabdomyolyse.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen humane data for anvendelse under graviditet. Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Tegafur 

 • Prodrug af fluoruracil, som er en antimetabolit, der hæmmer syntesen af purin og pyrimidin.

Gimeracil 

 • Hæmmer kroppens nedbrydning af fluoruracil.

Oteracil 

 • Reducerer aktiviteten af fluoruracil i normale gastro-intestinale slimhinder.

Farmakokinetik

 • Tegafur absorberes fra mave-tarmkanalen og  omdannes gradvist in vivo til fluoruracil, hovedsaligt via CYP2A6 i leveren. Fluoruracil metaboliseres videre af dihydropyrimidindehydrogenase.
 • For en standarddosering af Teysuno var den mediane Tmax for tegafur, gimeracil og oteracil hhv. 0,5; 1 og 2 timer.
 • Den gennemsnitlige Tmax for fluoruracil  var 2 timer.
 • Efter indgift af 30 mg/m2 doser opnås steady-state for tegafur, gimeracil og oteracil senest på dag 8.
 • Plasmahalveringstiden efter en enkeltdosis var for tegafur, gimeracil og oteracil  hhv.7-11 timer, 3-4 timer og 2-9 timer.
 • Efter en enkeltdosis af Teysuno blev ca. 4% tegafur, 68% gimeracil og 4% oteracil udskilt uændret i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Gimeracilhårde kapsler  15 mg+4.35 mg+11.8mghårde kapsler  20 mg+5.8mg+15.8mg
Oteracilhårde kapsler  15 mg+4.35 mg+11.8mghårde kapsler  20 mg+5.8mg+15.8mg
Tegafurhårde kapsler  15 mg+4.35 mg+11.8mghårde kapsler  20 mg+5.8mg+15.8mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg, hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg, hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg, hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg, hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg 482719
42 stk. (blister)
1.458,70
(BEGR) hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg (kan dosisdisp.) 185610
42 stk. (blister)
1.910,20
(BEGR) hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg (kan dosisdisp.) 582618
84 stk. (blister)
3.823,40
(BEGR) hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg 134175
126 stk. (blister)
4.342,65

Foto og identifikation

Hårde kapsler  15 mg+4.35 mg+11.8mg

Præg:
TC448
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg+5.8mg+15.8mg

Præg:
TC442
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,4
hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...