Teysuno

L01BC53
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit i kombination med omsætningshæmmer og slimhindebeskyttende middel. 

Anvendelsesområder

 • Metastatisk ventrikelcancer. Gives i kombination med cisplatin.

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 15 mg tegafur, 4,35 mg gimeracil og 11,8 mg oteracil eller 20 mg tegafur, 5,8 mg gimeracil og 15,8 mg oteracil. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg tegafur/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. i 21 dage efterfulgt af 7 dages pause. Gives i kombination med cisplatin. Se endvidere speciallitteratur. 


Bemærk: Skal indtages mindst 1 time før eller efter et måltid.
Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. øget risiko for bivirkninger i blod- og lymfesystem. 

  Kontraindiceret ved terminal, dialysekrævende nyreinsufficiens pga. manglende erfaring. 

Dosisreduktion

 • GFR 30-50 ml/min:

  Voksne. Dosis nedsættes til 20 mg tegafur/m2 2 gange dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Tidligere alvorlige og uventede reaktioner over for fluoropyrimidinbehandling i anamnesen.
 • Kendt DPD-mangel.
 • Behandling inden for 4 uger med DPD-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvssuppression.
 • Patienter med diarré bør kontrolleres nøje, og ved dehydrering bør elektrolytforstyrrelser forebygges eller korrigeres.
 • Reaktivering af hepatitis B kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Perifer neuropati.
Almindelige (1-10%) Feber, Kulderystelser, Vægttab.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Gastritis, Gastro-intestinal blødning, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Synkebesvær.
Dyb venetrombose, Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer.
Dehydrering, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Knoglesmerter, Myalgi.
Hikke, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Pigmentforandringer i huden, Tør hud.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Nyresvigt.
Conjunctivitis, Corneaerosion, Høretab, Synsforstyrrelser, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Apopleksi, Lungeemboli, Myokardieinfarkt.
Angst, Depression, Hallucinationer, Personlighedsforstyrrelser.
Eksfoliativ dermatitis.
Multiorgansvigt, Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Fulminant leversvigt, Pancreatitis.
Rhabdomyolyse.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 2954, 4268, 4267, 692, 4388, 2789, 4270, 2790, 4269, 4264, 2955

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Tegafur 

 • Prodrug af fluoruracil, som er en antimetabolit, der hæmmer syntesen af purin og pyrimidin.

Gimeracil 

 • Hæmmer kroppens nedbrydning af fluoruracil.

Oteracil 

 • Reducerer aktiviteten af fluoruracil i normale gastro-intestinale slimhinder.

Farmakokinetik

Tegafur 

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen og omdannes gradvist in vivo til fluoruracil, hovedsaligt via CYP2A6 i leveren.
 • Fluoruracil metaboliseres videre af dihydropyrimidindehydrogenase.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5 timer (tegafur) og 2 timer (fluoruracil).
 • Steady state efter 8 dage.
 • Plasmahalveringstid7-11 timer.
 • Ca. 4% udskilles uændret i urinen.

Gimeracil 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1time.
 • Steady state efter 8 dage.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • Ca. 68% gimeracil udskilles uændret i urinen.

Oteracil 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Steady state efter 8 dage.
 • Plasmahalveringstid 2-9 timer.
 • Ca. 4% udskilles uændret i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Gimeracilhårde kapsler  15 mg+4.35 mg+11.8mghårde kapsler  20 mg+5.8mg+15.8mg
Oteracilhårde kapsler  15 mg+4.35 mg+11.8mghårde kapsler  20 mg+5.8mg+15.8mg
Tegafurhårde kapsler  15 mg+4.35 mg+11.8mghårde kapsler  20 mg+5.8mg+15.8mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg, hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg, hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg, hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg, hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg 482719
42 stk. (blister)
1.458,70
(BEGR) hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg (kan dosisdisp.) 185610
42 stk. (blister)
1.910,20
(BEGR) hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg (kan dosisdisp.) 582618
84 stk. (blister)
3.823,40
(BEGR) hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg 134175
126 stk. (blister)
4.342,65

Foto og identifikation

Hårde kapsler  15 mg+4.35 mg+11.8mg

Præg:
TC448
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 15 mg+4.35 mg+11.8mg
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg+5.8mg+15.8mg

Præg:
TC442
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,4
hårde kapsler 20 mg+5.8mg+15.8mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...