Zolmitriptan "Actavis"

N02CC03
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg zolmitriptan. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år: 2,5-5 mg.
 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 2,5-5 mg efter mindst 2 timer.
 • Maksimal døgndosis er 10 mg.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion er maksimal døgndosis 5 mg.

 

Bemærk: 

 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 12 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Kardielle overledningsforstyrrelser
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 15 ml/min.)
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Indeholder en sulfonamidkomponent og bør ikke anvendes af patienter med kendt overfølsomhed over for sulfonamider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Tyngdefornemmelse.
Abdominalsmerter, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær.
Palpitationer, Varmefølelse.
Myalgi.
Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Iskæmiforandringer i ekg, Myokardieinfarkt.

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før administration af zolmitriptan. Omvendt skal der gå 12 timer efter indgift af zolmitriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af zolmitriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med zolmitriptan forlænger og forstærker virkningen af zolmitriptan.
 • Samtidig brug af SSRI eller SNRI giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Moclobemid hæmmer omsætningen af zolmitriptan, således at plasmahalveringstiden fordobles.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønskede misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1-receptorerne.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren til en aktiv og flere inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Ca. 60% udskilles gennem nyrerne i form af uomdannet stof og metabolitter.
 • Begyndende effekt ses inden for ca. 1 time.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg (tabletter)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 487617
6 stk. (blister)
71,35 11,89
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 404424
18 stk. (blister)
111,55 6,20

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Zolmitriptan "Stada" STADA Nordic, Zolmitriptan, tabletter 2,5 mg
Zolmitriptan "Teva" TEVA, Zolmitriptan, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
ZL 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...