Desloratadine "Actavis"

R06AX27
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg desloratadin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 5 mg 1 gang dgl. 

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Forsigtighed ved mulig øget risiko for kramper - fx kramper i anamnesen eller i familien eller ved anvendelse til små børn.
 • Pauseres 4 dage før priktest.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed.
Hovedpine.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis.
Hallucinationer, Hyperaktivitet, Kramper, Somnolens, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Ikke kendt Forlænget QT-interval*.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet.
Fotosensibilitet.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig indtag af alkohol. Et klinisk studie har ikke kunne påvise interaktion med alkohol, men alkoholintolerans og alkoholforgiftning er blevet indberettet ved samtidig brug af desloratadin. 

AUC for desloratadin kan øges med 50% ved samtidig brug af clarithromycin pga. hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-hæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Der er for desloratadin data for 1400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For loratadin er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Referencer: 3915, 3711, 3916, 3914, 3917

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ikke specifikke data for desloratadin. Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og desloratadin er ca. 0,5%. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Desloratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Desloratadin er den aktive, og mere potente, hovedmetabolit af loratadin.
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metabolismen er ufuldstændigt belyst, men desloratadin hæmmer ikke CYP3A4 eller CYP2D6.
 • Den terminale plasmahalveringstid ca. 27 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 418981
100 stk. (blister)
143,40 1,43

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Aerius MSD, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Dasselta KRKA, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Teva" Bluefish, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3914 Schwarz EB, Moretti ME, Nayak S et al Risk of hypospadias in offspring of women using loratadine during pregnancy: a systematic review and meta-analysis Drug Saf 2008 31(9) 775-88 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=18707192


3915 Pedersen L, Nørgaard M, Skriver MV Prenatal exposure to loratadine in children with hypospadias: a nested case-control study within the Danish National Birth Cohort Am J Ther 2006 13(4) 320-4 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=16858167


3916 Centers for Disease Control and Prevention Evaluation of an association between loratadine and hypospadias--United States, 1997-2001 Morb Mortal Wkly Rep 2004 53(10) 219-21 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15029117


3917 Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A et al Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study J Allergy Clin Immunol 2003 111(6) 1239-43 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12789223

 
 

Revisionsdato

2018-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...