Dasselta®

R06AX27
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg desloratadin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 5 mg 1 gang dgl. 

Forsigtighedsregler

  • Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion. 
  • Pauseres 4 dage før priktest.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed.
Hovedpine.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis.
Hallucinationer, Hyperaktivitet, Kramper, Somnolens, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Ikke kendt Forlænget QT-interval.
Fotosensibilitet.

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig indtag af alkohol. Et klinisk studie har ikke kunne påvise interaktion med alkohol, men alkoholintolerans og alkoholforgiftning er blevet indberettet ved samtidig brug af desloratadin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Der er ingen specifikke data for desloratadin, men loratadin synes ikke at udgøre en risiko for fosteret. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ikke specifikke data for desloratadin. Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og desloratadin er ca. 0,5%. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Desloratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Desloratadin er den aktive, og mere potente, hovedmetabolit af loratadin.
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. 

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
  • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer.
  • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
  • Metabolismen er ufuldstændigt belyst, men desloratadin hæmmer ikke CYP3A4 eller CYP2D6.
  • Den terminale plasmahalveringstid ca. 27 timer.
  • Udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
  • Virkningsvarighed ca. 24 timer.
  • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 422099
10 stk. (blister)
26,20 2,62
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 571063
30 stk. (blister)
88,55 2,95
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 188829
100 stk. (blister)
127,85 1,28

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Aerius MSD, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadin "Stada" STADA Nordic, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Actavis" Actavis, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "ratiopharm" TEVA, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Sandoz" Sandoz, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Teva" Bluefish, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...