UriVesc

G04BD09
 
 

Anvendelsesområder

Detrusorinstabilitet eller detrusorhyperrefleksi med symptomerne 

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 60 mg trospiumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Bør tages 1 time før et måltid.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Takyarytmi
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom
 • Nyreinsufficiens (GFR < 10 ml/min.).

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
  • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
  • hiatus hernie
  • autonom neuropati
  • hypertyroidisme
  • koronararteriesygdom
  • kongestiv hjerteinsufficiens.
 • Erfaring savnes ved
  • nedsat leverfunktion for både tabletter og depotkapsler
  • nedsat nyrefunktion for depotkapsler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Tørre slimhinder  (specielt i næsen).
Øjentørhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Urinretention, Vandladningsbesvær.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Artralgi.
Agitation*, Hallucinationer*, Konfusion*, Svimmelhed.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

*Risiko ses særligt hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

Plasmakoncentrationen af digoxin øges ca. 10% ved behandling med trospiumchlorid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Trospiumchlorid bindes med høj affinitet til muskarinreceptorer af såkaldte M1, M2 og M3 undertyper. Følgelig udviser trospiumchlorids antikolinerge effekt en relakserende virkning på glat muskulatur i mavetarmkanalen og i det urogenitale system. Endvidere kan det hæmme bronkial-, spyt- og svedsekretionen samt hæmme øjets akkomodationsevne. 

Farmakokinetik

Samtidig indtagelse af føde med højt fedtindhold nedsætter biotilgængeligheden betydeligt. Maksimal plasmakoncentration nås efter 4-6 timer. Plasmahalveringstid ca. 38 timer. Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 60 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 182429
28 stk. (blister)
239,60 5,70
(B) hårde depotkapsler 60 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 125123
30 stk. (blister)
300,00 6,67
(B) hårde depotkapsler 60 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 174027
30 stk.
Udgået 08-10-2018
(B) hårde depotkapsler 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 029350
30 stk. (blister)
297,00 6,60
(B) hårde depotkapsler 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 467675
30 stk.
297,75 6,62

Substitution

hårde depotkapsler 60 mg
Spasmo-lyt Depot Meda, Trospiumchlorid, hårde depotkapsler 60 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  60 mg  (2care4) (Paranova)  (Orifarm)

Præg:
SAN, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 6,5 x 20,2
hårde depotkapsler 60 mg (2care4) (Paranova)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-07-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...