Imadrax®

J01CA04
 
 

Penicillin med virkning også på gramnegative stave. Det bakteriologiske spektrum er identisk med ampicillins. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre og nedre luftvejsinfektioner
 • gastro-intestinale infektioner
 • ukompliceret gonoré, forårsaget af penicillinfølsomme stammer af N. gonorrhoeae.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv), 750 mg (delekærv) eller 1.000 mg (delekærv) amoxicillin (som trihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg 

 • 375-750 mg 2 gange dgl.
 • Højere dosis i visse tilfælde, dog højst 4.000 mg pr. døgn.

Børn < 40 kg 

 • Sædvanligvis 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser, dog højst 3.000 mg pr. døgn.
 • Ved komplicerede infektioner: 100 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser, dog højst 4.000 mg pr. døgn.

Nedsat nyrefunktion 

GFR (ml/min.)  

Voksne og børn > 40 kg  

Børn < 40 kg  

10-30 

Højst 500 mg 2 gange dgl. 

15 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.
(højst 500 mg 2 gange dgl.) 

< 10 

Højst 500 mg dgl. 

15 mg/kg legemsvægt dgl.
(højst 500 mg dgl.) 

Hæmodialyse 

15 mg/kg legemsvægt dgl.* 

Peritonealdialyse 

Højst 500 mg dgl. 

*Både før og efter hæmodialyse yderligere 15 mg/kg legemsvægt. 

 

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

 • Penicillinallergi
 • Mononukleose
 • Svære overfølsomhedsreaktioner over for andre β-lactamantibiotika.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved overfølsomhed over for andre β-lactamantibiotika end penicilliner, idet der er risiko for krydsallergi. 

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme.
Hududslæt.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Pseudomembranøs colitis.
Blødningstendens, Forlænget prothrombintid, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dyskinesier, Kramper, Svimmelhed.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Candidiasis.
Ikke kendt Jarisch-Herxheimers reaktion.

Interaktioner

 • Amoxicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • erythromycin
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Amoxicillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Amoxicillin kan i sjældne tilfælde nedsætte virkningen af p-piller.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af amoxicillin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker baktericidt på:
  • Grampositive kokker:
   • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
   • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
   • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
   • Enterococcus faecalis
   • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
  • Grampositive stave:
   • Clostridium spp.
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium spp.
   • Actinomyces spp.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
  • Visse gramnegative stave:
   • Haemophilus influenzae
   • Proteus mirabilis
   • E. coli
   • Helicobacter pylori
   • Pasteurella spp.
   • Capnocytophaga spp. 
  • Desuden:
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.

Farmakokinetik

 • Amoxicillin er syrestabilt. 
 • Biotilgængelighed ca. 90%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-2 timer. 
 • Terapeutisk plasmakoncentration på mindst 0,5 mikrogram/ml opretholdes i 5-6 timer. 
 • Trænger langsomt ind i cellerne og passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren, undtagen når denne er inflammeret, og trænger kun vanskeligt ind i abscesser og i ekssudater. 
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time. 
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Koncentration i galden 30-100 mikrogram/ml. 
 • Koncentration i urinen 300-1.000 mikrogram/ml.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 454445
14 stk. (blister)
109,55 15,65
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 093273
20 stk. (blister)
110,20 11,02
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg 598949
30 stk. (blister)
84,45 5,63
(B) filmovertrukne tabletter 750 mg 564366
10 stk. (blister)
53,30 7,11
(B) filmovertrukne tabletter 750 mg 449366
16 stk. (blister)
81,75 6,81
(B) filmovertrukne tabletter 750 mg 419041
20 stk. (blister)
43,80 2,92
(B) filmovertrukne tabletter 750 mg 585868
100 stk. (blister)
309,40 4,13
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg 397087
16 stk. (blister)
80,40 5,03
(B) filmovertrukne tabletter 1000 mg 536954
20 stk. (blister)
84,45 4,22

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Amoxicillin "2care4" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Amoxicillin "EuroPharma" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Amoxicillin "Orifarm" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
filmovertrukne tabletter 750 mg
Amoxicillin "2care4" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 750 mg
Amoxicillin "EuroPharma" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 750 mg
Amoxicillin "Mylan" Mylan, Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 750 mg
Amoxicillin "Orifarm" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 750 mg
 
filmovertrukne tabletter 1000 mg
Amoxicillin "2care4" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
Amoxicillin "EuroPharma" (Parallelimport), Amoxicillin, filmovertrukne tabletter 1000 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 18
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  750 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 21,2
filmovertrukne tabletter 750 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1000 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 22,7
filmovertrukne tabletter 1000 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. marts 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...