Pinex®

Pinex Junior, Pinex Smelt
N02BE01
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. Paracetamol

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) paracetamol. 

Pinex® Smelt, smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 250 mg eller 500 mg paracetamol. 

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 500 mg (delekærv) paracetamol.
Pinex® Junior, oral opløsning. 1 ml indeholder 24 mg paracetamol. 

Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 500 mg eller 1 g paracetamol.
Pinex® Junior, suppositorier. 1 suppositorie indeholder 125 mg eller 250 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet.
  Doseringsinterval: Mindst 4 timer.
 • Børn < 12 år. 50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3-4 doser.
  Doseringsinterval: Mindst 6 timer.

 

Bemærk: Smeltetabletter skal lægges oven på tungen eller opslæmmes i et glas vand. 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på ASA eller NSAID, hvor denne kan skyldes den COX-1-hæmmende virkning, selvom risikoen for krydsallergi er lav. Doser < 1 g paracetamol tåles generelt. 

 

Smeltetabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).  

Forsigtighedsregler

Natriumindhold 

1 brusetablet indeholder 18 mmol natrium, som svarer til ca. 1,1 g natriumchlorid. 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Natriumindholdet i brusetabletter kan forværre ødemtendens. 

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er aktuelt stor interesse for mulige sammenhænge mellem eksponering for paracetamol under graviditeten og risiko for påvirket neurologisk udvikling af børnene såvel som risiko for et bredt udsnit af psykiatriske (ADHD og autismespektrumforstyrrelse (ASD) især) og somatiske sygdomme. Data er inkonsistente, svært omdiskuterede og de principielle underliggende metoder er lidet overbevisende. Der er ingen af disse studier, som på rimelig vis har dokumenteret en kausal sammenhæng. 

Referencer: 4247, 4246, 4248, 3711, 4245

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 


Se endvidere

Doping

 • Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.
 • Alle andre lægemiddelformer: Kan anvendes.

 

Forgiftning

Farmakodynamik

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.
 • Ca. 3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. 85-90% absorberes i proksimalt i tyndtarmen. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time, dog ca. 5 timer for depottabletter.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed 30-40%. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Kaliumsorbat  (E202) : oral opløsning 24 mg/ml
Smag:
Jordbær : smeltetabletter 250 mg, smeltetabletter 500 mg, oral opløsning 24 mg/ml
Andre:
Aspartam : smeltetabletter 250 mg, smeltetabletter 500 mg
Lactose : smeltetabletter 250 mg, smeltetabletter 500 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 500 mg

Firma

Tilskud

Brusetabletter (60 stk) 

 • Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med paracetamoli faste orale formuleringer ikke er mulig.

Oral opløsning og suppositorier 125 mg og 250 mg 

 • Klausuleret tilskud til børn med langvarige smerter, hvor behandling med paracetamol i faste orale formuleringer ikke er mulig.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HX18) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 091323
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 056205
20 stk.
19,80 8,94
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 056232
100 stk.
35,75 2,14
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 056250
300 stk.
70,95 1,42
(HA18) brusetabletter 500 mg 568972
20 stk. (blister)
28,45 11,54
(HX18) smeltetabletter 250 mg 565214
20 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) smeltetabletter 500 mg 562487
20 stk. (blister)
37,00 14,10
(HX18) oral opløsning 24 mg/ml 530667
60 ml
ikke fast pris
(HX18) oral opløsning 24 mg/ml 078578
200 ml
ikke fast pris
(HX18) suppositorier 125 mg 487959
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HX18) suppositorier 250 mg 475327
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HX18) suppositorier 500 mg 488114
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) suppositorier 1000 mg 488213
10 stk. (blister)
40,60 15,18

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
HA18
Pamol Takeda Pharma, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Panodil GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Orifarm" Orifarm Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
HX18
Pamol Takeda Pharma, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Panodil GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Orifarm" Orifarm Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
   B
Pamol Takeda Pharma, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Panodil GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Orifarm" Orifarm Generics, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Paracetamol "Sandoz" Sandoz, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
Pinemol 2care4, Paracetamol, filmovertrukne tabletter 500 mg
 
brusetabletter 500 mg
Panodil Brus GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, brusetabletter 500 mg
 
oral opløsning 24 mg/ml
Panodil Junior GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, oral suspension 24 mg/ml
 
suppositorier 125 mg
Panodil Junior GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, suppositorier 125 mg
 
suppositorier 250 mg
Panodil Junior GSK Consumer Healthcare, Paracetamol, suppositorier 250 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
PINEX 500, L, A
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,2 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Brusetabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 23,2 x 23,2
brusetabletter 500 mg
 
 
 

Smeltetabletter  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,1 x 13,1
smeltetabletter 250 mg
 
 
 

Smeltetabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 17,1 x 17,1
smeltetabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4245 Rebordosa C, Kogevinas M, Horváth-Puhó E Acetaminophen use during pregnancy: effects on risk for congenital abnormalities Am J Obstet Gynecol 2008 198 178 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226618


4246 Feldkamp ML, Meyer RE, Krikov S et al Acetaminophen use in pregnancy and risk of birth defects: findings from the National Birth Defects Prevention Study Obstet Gynecol 2010 115 109-15 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20027042


4247 Damkier P, Pottegård A, dePont Christensen R et al Annotations and reflections: pregnancy and paracetamol: methodological considerations on the study of associations between in utero exposure to drugs and childhood neurodevelopment Basic Clin Pharmacol Toxicol 2016 116 2-5 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224918


4248 Damkier P RE: "PRENATAL EXPOSURE TO ACETAMINOPHEN AND RISK FOR ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW, META-ANALYSIS, AND META-REGRESSION ANALYSIS OF COHORT STUDIES" Am J Epidemiol 2018 187 2717-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30192922

 
 

Revisionsdato

2019-03-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...