Yellox

S01BC11
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af postoperativ okulær inflammation efter kataraktekstraktion hos voksne. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,9 mg bromfenac (som natriumsequihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dråbe i det opererede øje 2 gange dgl. i 2 uger, første gang dagen efter operationen.  

 

Bemærk: 

  • Behandlingen bør ikke overstige 2 uger.
  • Anvendes flere oftalmologiske lægemidler, skal hvert enkelt lægemiddel indgives med et tidsinterval på mindst 5 minutter.
  • Bør ikke anvendes til børn pga. manglende erfaring.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne
  • Tidligere overfølsomhedsreaktioner over for ASA/NSAID, da der er risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

  • Kan ligesom andre inflammationshæmmende midler skjule tegn på bakteriel og viral infektion. Kontaktlinser bør ikke anvendes under behandlingen.
  • Indeholder natriumsulfit, der kan medføre allergilignende reaktioner, inklusive anafylaktiske symptomer og livstruende eller mindre alvorlige astmatiske episoder hos følsomme patienter.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Corneal abrasio, Corneaødem, Okulær hyperæmi, Retinopati, Sløret syn, Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Astma.
Corneaerosion*, Maculaødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Corneaperforation.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

Ved tegn på epitelnedbrydning skal behandlingen øjeblikkeligt ophøre, og cornea nøje overvåges. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Eksponeringen for det ammede barn skønnes ubetydelig. 


Se endvidere

Farmakodynamik

NSAID. Hæmmer primært COX-2. 

Farmakokinetik

Passerer cornea. Halveringstid i kammervæsken ca. 1,4 timer.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,9 mg/ml 147802
5 ml
117,10
(B) øjendråber, opløsning 0,9 mg/ml 464956
5 ml (Paranova)
115,55

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-02-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. maj 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...