Yellox

S01BC11
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af postoperativ okulær inflammation efter kataraktekstraktion hos voksne. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,9 mg bromfenac (som natriumsequihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dråbe i det opererede øje 2 gange dgl. i 2 uger, første gang dagen efter operationen. 
 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør ikke overstige 2 uger.
 • Anvendes flere oftalmologiske lægemidler, skal hvert enkelt lægemiddel indgives med et tidsinterval på mindst 5 minutter.
 • Bør ikke anvendes til børn pga. manglende erfaring.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne
 • Tidligere overfølsomhedsreaktioner over for ASA/NSAID, da der er risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Kan ligesom andre inflammationshæmmende midler skjule tegn på bakteriel og viral infektion. Kontaktlinser bør ikke anvendes under behandlingen.
 • Indeholder natriumsulfit, der kan medføre allergilignende reaktioner, inklusive anafylaktiske symptomer og livstruende eller mindre alvorlige astmatiske episoder hos følsomme patienter.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Corneal abrasio, Corneaødem, Okulær hyperæmi, Retinopati, Sløret syn, Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Astma.
Corneaerosion, Maculaødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Corneaperforation.

Ved tegn på epitelnedbrydning skal behandlingen øjeblikkeligt ophøre, og cornea nøje overvåges. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske tilgængelighed er lav; bør dog ikke anvendes i 2. og 3. trimester. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering for det ammede barn skønnes ubetydelig. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Den antiinflammatoriske effekt skyldes primært hæmning af cyclooxygenase 2 (COX-2).
 • Cyclooxygenase 1 (COX-1) hæmmes kun i ringe omfang.

Farmakokinetik

 • Efter applikation penetrerer bromfenac cornea.
 • Efter okulær administration er bromfenacs halveringstid i kammervandet 1,4 timer, hvilket indikerer hurtig eliminering.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 0,9 mg/ml 147802
5 ml
118,60
(B) øjendråber, opløsning 0,9 mg/ml 464956
5 ml (Paranova)
117,25
 
 

Revisionsdato

2016-02-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. oktober 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...