Bundisarin

G04CA01
 
 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 10 mg alfuzosinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

10 mg 1 gang dgl. under kontrol af blodtrykket. 

  

Bemærk: 

 • Nedsat dosering til ældre samt ved nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Første dosis bør tages om aftenen.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 16 år.  

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Allergi over for quinazolinderivater (doxazosin og terazosin).
 • Tilstande med lavt blodtryk, inkl. hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter, der indtager antihypertensive midler.
 • Forsigtighed bør udvises ved hjertepatienter (angina pectoris).
 • Patienter med medfødt eller erhvervet QTc-forlængelse i anamnesen eller patienter, som tager lægemidler, der vides at forlænge QTc-intervallet, skal evalueres inden og under administration af alfuzosin.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed.
Ortostatisk hypotension.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Angina pectoris.
Angioødem.
Ikke kendt Cerebral iskæmi*.
Neutropeni.
Priapisme.
Intraoperative Floppy Iris Syndrome.

*Er set hos patienter med underliggende cerebrovaskulære forstyrrelser. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af calciumantagonister (diltiazem, nifedipin, verapamil) kan medføre en kraftig hypotensiv reaktion.
 • Risiko for hypotension ved kombination med generelle anæstetika, hvorfor behandling bør pauseres 24 timer før anæstesi.
 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx ketoconazol, itraconazol, ritonavir) kan øge koncentrationen af alfuzosin i blodet. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Alfuzosin, som er et racemat, er et oralt virkende quinazolinderivat, som selektivt blokerer postsynaptiske α1-receptorer. De kliniske symptomer ved benign prostatahypertrofi er ikke kun relateret til størrelsen af prostata, men også til sympatomimetiske nerveimpulser, da stimulation af de postsynaptiske α-receptorer øger spændingen i den glatte muskulatur i de nedre urinveje. Behandling med alfuzosin virker afslappende på muskulaturen i prostata og urethra og forbedrer dermed urinflowet. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 60%. Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3 timer. Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. Plasmahalveringstid 3-9 timer. Ca. 11% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 111551
30 stk. (blister)
43,70 1,09
(B) depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 189065
90 stk. (blister)
55,90 0,47

Substitution

depottabletter 10 mg
Alfuzosin "Orifarm" (Parallelimport), Alfuzosin, depottabletter 10 mg
Alfuzosin "Orion" Orion Pharma, Alfuzosin, depottabletter 10 mg
Alfuzosin "Sandoz" Sandoz, Alfuzosin, depottabletter 10 mg
Alfuzosin "Stada" STADA Nordic, Alfuzosin, depottabletter 10 mg
Alfuzosin "Teva" TEVA, Alfuzosin, depottabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  10 mg

Præg:
X, 47
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
depottabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...