Vyndaqel

N07XX08
 
 

Middel mod transthyretin familiær amyloid polyneuropati (TTR-FAP). 

Anvendelsesområder

Tillæg til standardbehandling af TTR-FAP. Behandlingen bør forestås af læger med særligt kendskab til TTR-FAP. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 20 mg tafamidis (som meglumin). 

Doseringsforslag

Voksne 

20 mg 1 gang dgl. 

  

Bemærk:  

  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Kapslerne må ikke tygges eller knuses.
  • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år. Er ikke indiceret til børn. Kapslerne skal synkes hele.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. Seponeres ved levertransplantation pga. manglende erfaring. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré.
Urinvejsinfektion, Vaginitis.

Interaktioner

Tafamidis hæmmer brystcancer-resistensprotein (BCRP) og transportstofferne OAT1 og OAT3. Der er mulighed for interaktion med substrater for disse stoffer (fx methotrexat, rosuvastatin, imatinib, NSAID, bumetanid, furosamid, lamivudin, oseltamivir, tenofovir, ganciclovir, adefovir, zidovudin). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 1 måned efter behandlingens ophør på grund af lægemidlets lange halveringstid. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Binder sig til den naturlige tetrameriske form af transthyretin og forhindrer dannelsen af monomerer, hvilket nedsætter sygdomsprogressionen. 

Farmakokinetik

  • Maksimal plasmakoncentration ses efter 1 time og 45 min.
  • Udskilles sandsynligvis via galden.
  • Plasmahalveringstid 59 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) bløde kapsler 20 mg 541372
30 stk. (blister)
111.460,55 3.715,35

Foto og identifikation

Bløde kapsler  20 mg

Præg:
VYN, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 21
bløde kapsler 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...