Kodamid® "DAK"

N02BA75
 
 
Svagt virkende analgetikum med codein.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 9,6 mg codeinphosphathemihydrat, 50 mg caffein, 150 mg propyphenazon, 250 mg salicylamid og 80 mg magnesiumoxid (som hydroxid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 15 år. 1-2 tabl. højst 3 gange dgl. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for pyrazolonderivater
 • Svær nyreinsufficiens
 • Porfyri (pga. propyphenazon)
 • Børn < 15 år.
 • Børn 15-18 år. Kontraindiceret i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø pga. risiko for alvorlige bivirkninger (pga. indholdet af codein).
 • Se endvidere Acetylsalicylsyre (analgetika).

Forsigtighedsregler

Lever- eller nyreinsufficiens.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Respirationsdepression.
Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Codeins hæmmende virkning på CNS forstærkes af hypnotika, anxiolytika og alkohol.
 • Salicylamid hæmmer trombocytfunktionen. Kombination med orale antikoagulantia bør derfor undgås. Virkningen af methotrexat kan forstærkes.
 • Magnesium kompleksbinder estramustin, fluorchinoloner, jern og tetracycliner, så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparat.  

Der findes ingen data for salicylamids og magnesiumoxids udskillelse i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis af phenazon er ca. 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 

Den relative vægtjusterede dosis for codein er ca. 8%. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. Der er meddelelser om neonatal apnø hos 4 børn efter store doser (240-360 mg dgl.), selvom codein ikke var måleligt i børnenes plasma. Apnøen ophørte ved seponering. Der er ved langtidsbehandling set et tilfælde af letal opioidtoksicitet hos et barn. Årsagen til akkumulation hos barnet var moderens ultrahurtige CYP2D6-metaboliseringsevne kombineret med den forringede metabolisme og elimination af morphin hos nyfødte. I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 17% (35/210) af de eksponerede børn. 4 børn blev set på skadestuen pga. letargi. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 1,4 mg/kg/dag mod 0,9 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Domineres af salicylamid, se endvidere Acetylsalicylsyre (forgiftninger)

Farmakodynamik

Caffein: Virker stimulerende på CNS. Virker almindeligvis perifert vasodilaterende, men menes at give cerebral vasokonstriktion og nedsat cerebral blodgennemstrømning. 

Codein: Opioidagonist med virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Codein har dog lav affinitet til disse receptorer, og dets analgetiske virkning skyldes omdannelse til morphin. 

Magnesiumoxid: Det ikke-absorberede magnesium virker osmotisk og dermed lakserende. 

Propyphenazon: Hæmmer prostaglandinsyntesen. Har antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypotalamus. 

Salicylamid: Amid af salicylsyre, der virker analgetisk, antipyretisk og antiinflammatorisk. 

Farmakokinetik

Virkningsvarighed 3-6 timer. 

 • Codein: Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men biotilgængeligheden er ca. 50% på grund af førstepassage-metabolisme, 5-10% metaboliseres i leveren via CYP2D6 til morphin. Ca. 10% af befolkningen kan ikke metabolisere codein til morphin (langsomme omdannere), dvs. de har ingen analgetisk effekt af præparatet.
 • Caffein absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1 time. Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 250 +9,6 +50 +150 mg (kan dosisdisp.) 113612
20 stk.
76,25

Foto og identifikation

Tabletter  250 +9,6 +50 +150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,6 x 17,1
tabletter 250 +9,6 +50 +150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...