Ifirmasta®

C09CA04
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg irbesartan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. Sædvanligvis 150 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 300 mg 1 gang dgl.


Forebyggelse af nefropati  

 • Sædvanligvis initialt 150 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 300 mg 1 gang dgl.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Hos diabetikere, der blev behandlet med irbesartan, er set hyperkaliæmi (meget almindelig), forhøjet plasmakreatinkinase og ortostatisk hypotension (almindelig). 

Almindelige (1-10%) Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Ortostatisk hypotension.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Seksuelle forstyrrelser.
Ikke kendt Hepatitis, Leverpåvirkning.
Vasculitis.
Trombocytopeni.
Hyperkaliæmi.
Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusiv akut nyresvigt). Kombinationen frarådes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere

Se endvidere Hypertension hos gravide

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder efter 3-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen. 
 • Biotilgængelighed 60-80%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren via CYP2C9 til inaktive metabolitter. 
 • Plasmahalveringstid 11-15 timer. 
 • Mindre end 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Maksimal virkning indtræder efter 3-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg 456346
98 stk. (blister)
75,00 0,77
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg 483783
98 stk. (blister)
89,85 0,46

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Aprovel sanofi, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150 mg
Irbesartan "Jubilant" Jubilant, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150 mg
Irbesartan "STADA" STADA Nordic, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Aprovel sanofi, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg
Irbesartan "Jubilant" Jubilant, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg
Irbesartan "STADA" STADA Nordic, Irbesartan, filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 13
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 18
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...