Resolor®

A06AX05
 
 

Serotoninagonist af 5-HT4-typen til behandling af kronisk obstipation. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af kronisk obstipation hos voksne, når traditionelle laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg eller 2 mg prucaloprid (som succinat). 

Doseringsforslag

Voksne ≤ 65 år 

 • 2 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.

 

Ældre > 65 år 

 • 1 mg 1 gang dgl. med eller uden mad. Evt. kan øges til 2 mg 1 gang dgl.

 

Nedsat nyrefunktion    

 • GFR < 30 ml/min. 1 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Nedsat leverfunktion    

 • Child-Pugh C. 1 mg 1 gang dgl. med eller uden mad. Evt. kan øges til 2 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Obstruktion
 • Ileus
 • Svær aktiv Crohns sygdom
 • Colitis ulcerosa
 • Toksisk megacolon
 • Dialysekrævende nyreinsufficiens
 • Arvelig galactose-intolerans.

Forsigtighedsregler

 • Ustabil sygdom, især:
  • iskæmisk hjerte-kar-sygdom
  • tidligere kardiel arytmi
  • stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Flatulens, Opkastning.
Svimmelhed.
Hyppig vandladning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rektal blødning.
Tremor.

Interaktioner

Prucaloprid kan øge plasmakoncentrationen af erythromycin med ca. 30%. Mekanismen er ikke klarlagt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Prucaloprid er en selektiv 5-HT4-agonist.
 • Virkningen skyldes selektiv binding til disse receptorer i tarmen, hvorved tarmperistaltikken øges.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt.
 • Biotilgængelighed > 90%.
 • Fordelingsvolumen 8,1 l/kg.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Ca. 60% udskilles uomdannet gennem nyrerne og mindst 6% med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 2 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 087667
28 stk. (blister)
444,20 31,73
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg 379626
28 stk. (blister)
673,90 24,07

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
PRU, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
PRU, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 8,5
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...