Efedrin "Stragen"

C01CA26
 
 

Karkontraherende sympatomimetisk amin, som virker direkte på α- og β-receptorer og indirekte ved at stimulere frigørelsen af noradrenalin. CNS-stimulerende. 

Anvendelsesområder

Hypotension, specielt i forbindelse med spinal, epidural eller generel anæstesi. Shockbehandling

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 3 mg ephedrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 
 • 3-6 mg (højst 9 mg) i.v. hvert 3.-4. minut efter behov til højst 30 mg.
 • Maksimal døgndosis 150 mg.

 

Børn < 12 år.  

 • 0,5-0,75 mg/kg legemsvægt i.v. hvert 3.-4. minut.

  

Bemærk: Gives som langsom i.v. injektion. 

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • hjerte-kar-sygdomme
 • hyperthyroidisme
 • hypertension
 • diabetes mellitus
 • snævervinklet glaukom
 • prostatahypertrofi.

 

Natriumindhold 

1 ml indeholder 0,144 mmol natrium, som svarer til 8,5 mg natriumchlorid. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Der ordineres 1 ml af den lave styrke (0,1 mg/ml), men der gives i stedet 1 ml i styrken 1 mg/ml. Bemærk: Styrken 0,1 mg/ml fremstilles magistrelt. Takykardi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Hypertension, Palpitationer, Takykardi.
Angst, Depression, Hovedpine, Irritabilitet, Konfusion, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Urinretention.

Hypotension, hjertestop, hjerneblødning, lungeødem, hypersensitivitet, psykose og glaukom er set med ukendt frekvens. 

Interaktioner

 • Må ikke anvendes til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvis virkning forstærkes og forlænges kraftigt.
 • Ved samtidig behandling med indirekte virkende sympatomimetika (fx phenylephrin) kan vasokonstriktion og/eller akut hypertension forekomme.
 • Samtidig brug af visse antidepressiva (fx imipramin og venlafaxin) og efedrin kan medføre paradoksymal hypertension og arytmier.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter systemisk administration af ephedrin er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. 

Referencer: 3711, 3878

Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Doping

Anvendelse af ephedrin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Overdosering kan medføre hjertestop. 

Farmakodynamik

Ephedrin er CNS-stimulerende. Stimulerer også det kardiovaskulære og respiratoriske system samt lukkemusklerne i fordøjelses- og urinvejssystemet. 

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer afhængigt af urinens pH, idet basisk urin forlænger virkningen af ephedrin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4,5 - 5,5.

 

Håndtering 

 • Sprøjte med injektionsvæske håndteres jf. medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Injektionsvæsken skal anvendes straks.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 3 mg/ml 478456
10 x 10 ml
736,25 122,71

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  3 mg/ml

Farve: Lyserød
Mål i mm: 194 x 27
Efedrin Stragen 3 mg/ml i 10 ml sprøjte = 30 mg
 
 
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Drugs in Pregnancy and Lactation Bog 2017 Eleventh Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620

 
 

Revisionsdato

2018-11-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...