Nimenrix

J07AH08
 
 

Vaccine mod meningokokker med serogrupperne A, C, W135 og Y. 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod invasiv meningokoksygdom, som skyldes meningokokker af gruppe A, C, W135 eller Y.
 • Husstandskontakter og evt. andre med tæt kontakt til patienter med meningokoksygdom, forårsaget af gruppe A, C, W135 eller Y, vaccineres i henhold til, Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • 5 mikrogram meningokokpolysaccharid gruppe A
 • 5 mikrogram meningokokpolysaccharid gruppe C
 • 5 mikrogram meningokokpolysaccharid gruppe W135
 • 5 mikrogram meningokokpolysaccharid gruppe Y. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 1 år 

 • 1 dosis a 0,5 ml i.m.
 • En yderligere dosis a 0,5 ml efter 2 mdr. kan være hensigtsmæssig til mindre børn med særlig risiko for invasiv meningokoksygdom pga. eksponering for gruppe W-135 og -Y.
 • Boostervaccination. Ved fortsat risiko for eksponering bør det overvejes at give 1 dosis a 0,5 ml igen efter 12 mdr.

 

Tidligere vaccinerede voksne og børn ≥ 1 år 

 • 1 boosteerdosis a 0,5 ml kan gives til personer, der tidligere har fået primær vaccination med andre konjugerede eller almindelige polysaccharid-meningokokvacciner.

 

Børn 6-12 uger 

 • 1 dosis a 0,5 ml fra 6-ugers-alderen.
 • En yderligere dosis a 0,5 ml efter 2 mdr.
 • Boostervaccination. 1 dosis a 0,5 ml anbefales i 12-måneders-alderen.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært, helst i musculus deltoideus.
 • Kan også gives anterolateralt i låret hos børn i alderen fra 1 år.
 • Bør gives anterolateralt i låret hos børn i aldren 6-12 måneder.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. personer med øget risiko for meningokoksygdom pga. komplementdefekt eller aspleni.


Forhold til andre vacciner: 

 • Vaccinen kan gives samtidig med hepatis A- og B-vaccine, MFR-vaccine.og ikke-adjuveret influenzavaccine.
 • Der skal anvendes separate injektionssteder.


Beskyttelse: 

 • Vaccinen giver ikke beskyttelse mod andre former for meningitis end de, der er forårsaget af meningokokker gruppe A, C, W135 og Y.
 • Beskyttelse anses at vare i 5 år.
 • Behovet for boosterdosis er ikke fastlagt; men boosterdosis bør overvejes til personer med fortsat risiko for invasiv meningokoksygdom gruppe A 12 mdr. efter seneste vaccination .

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Der opnås ikke nødvendigvis beskyttelse mod alle meningokoktyper indeholdt i vaccinen hos alle vaccinerede.
 • Beskyttelse kan være utilstrækkelig hos immunkompromitterede personer.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved koagulationsforstyrrelser.
 • Vaccination bør om muligt udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*, Træthed.
Døsighed, Hovedpine, Irritabilitet.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter i ekstremiteter.
Hypæstesi, Svimmelhed.

*I sjældne tilfælde ses hævelser og rødme i et stort område, nogle gange omfattende tilstødende led eller hele ekstremiteten, hvori vaccinen er injiceret. 

Interaktioner

 • Vaccinen bør om muligt gives samtidig med eller mindst 1 måned før vacciner indeholdende tetanustoksoid.
 • Hvis vaccinen gives en måned efter vacciner indeholdende tetanustoksoid, er der set lavere antistofrespons mod de meningokoktyper, der er indeholdt i vaccinen. Den kliniske betydning af dette er uafklaret.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, og vaccination bør normalt udskydes, medmindre der foreligger en konkret ekspositionsrisiko. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af baktericide antistoffer mod kapsulære polysaccharider af gruppe A, C, W-135 og Y. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder oprensede polysaccharider fra meningokokker med serogrupperne A, C, W135 og Y.
 • Alle fire oligosaccharider er konjugeret til et tetanustoksoid-bærerprotein.

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 hætteglas med pulver tilsættes al solvens i medfølgende injektionssprøjte.
 • Se medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig vaccine skal anvendes umiddelbart, men er kemisk stabil i højst 8 timer ved højst 30ºC.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5+5+5+5 mikrogram 121444
1 dosis
370,40
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...