Pliapel

Udgået: 25.09.2017
N01BB52
 
 

Lokalanalgetikum til overfladeanalgesi. 

Anvendelsesområder

Overfladeanalgesi. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 70 mg lidocain og 70 mg tetracain. 

Doseringsforslag

Voksne 

Påsmøres intakt hud i et lag på ca. 1 mm. Afhængigt af det efterfølgende indgreb skal cremen sidde på huden i 30 min. eller 60 min. Den dannede hinde fjernes fra huden før indgrebet. Der bør højst påsmøres et område på 400 cm2

  

Bemærk: 

 • Cremen bør påsmøres med et redskab (fx spatel), og direkte kontakt med cremen undgås.
 • Ved brug i ansigtet bør cremen påføres af sundhedspersonale.
 • Okklusion bør undgås, forud for at cremen skal fjernes fra huden.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne, paraaminobenzoesyre og lokalanalgetika af amid- eller ester-typen.
 • Må ikke anvendes på slimhinder eller beskadiget hud. 

Forsigtighedsregler

 • Det skal undgås, at midlet kommer i øjnene - forsigtighed ved anvendelse i øjenregionen.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand samt ved nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion.
 • Anvendelse forud for injektion af levende vacciner anbefales ikke pga. lidocains hæmmende virkning på vækst af bakterier og virus.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Erytem, Misfarvning af huden.
Almindelige (1-10%) Ødem i huden.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Hævelse af ansigtet.
Paræstesier.
Eksfoliativ dermatitis.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

 

 • Allergiske reaktioner er forekommet. Hyppigheden synes højere for tetracain i forhold til lidocain.
 • Methæmoglobinæmi er set i forbindelse med brug af tetracain. Risikoen for udvikling af methæmoglobinæmi er større ved medfødt eller idopatisk methæmoglobinæmi samt ved brug af andre lægemidler forbundet med methæmoglobinæmi (fx nitrater).

Interaktioner

Interaktioner ved normal dosering er usandsynlige pga. det ringe systemiske optag. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe; bør dog kun appliceres på mindre hudarealer, da absorptionen er ligefrem proportional med hudarealet. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe (afhængig af hudarealet); Det ammede barn skønnes ikke eksponeret for klinisk betydende mængder lægemiddel. 


Se endvidere

Forgiftning

Risikoen for forgiftning er yderst begrænset, da den systemiske absorption er meget lille. 

Farmakodynamik

Lidocain og tetracain er lokalanæstetika af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

 • Lidocain og tetracain absorberes fra huden i meget ringe grad.
 • Efter fjernelse af creme er der analgesi i området i mindst 2 timer.
 • Lidocain metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Tetracain hydrolyseres hurtigt af plasmaesteraser.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 3 måneder ved stuetemperatur (højst 25°C). 
 • Bør ikke lægges tilbage i køleskab efter udtagning.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 70 mg/g+70 mg/g 187486
30 g
Udgået 2017-09-25 00:00:00
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...