Forxiga®

A10BK01
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Selektiv SGLT-2-inhibitor

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Som monoterapi ved intolerans over for metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler inkl. insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg dapagliflozin (som propanediolmonohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

10 mg 1 gang dgl. 

 

Nedsat nyrefunktion opstået under behandlingen 

GFR  

Dosis  

< 60 ml/min.  

10 mg 1 gang dgl.  

Vedvarende < 45 ml/min.  

Dapagliflozin seponeres  


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Stærkt nedsat leverfunktion 

 • Initialt. 5 mg 1 gang dgl.
 • Hvis dette tolereres, kan dosis øges til 10 mg.

 

Bemærk: 

 • Behandling bør ikke initieres ved GFR < 60 ml/min.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 75 år og børn < 18 år.
 • Tabletterne skal synkes hele.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Diabetisk ketoacidose:
  • Dapagliflozin eller andre SGLT-2-inhibitorer bør ikke anvendes.
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med dapagliflozin eller andre SGLT-2-inhibitorer bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • Nyrefunktionen bør kontrolleres ved behandlingsstart og derefter mindst én gang om året dog mindst 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Polycytæmi.
 • Ældre.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Behandling af hypertension med loop-diuretika.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Midlertidig afbrydelse bør overvejes under behandling af pyelonefritis eller urosepsis.
 • Dapagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10%) Hypotension.
Forhøjet hæmatokritværdi.
Dyslipidæmi.
Rygsmerter.
Svimmelhed.
Hududslæt.
Balanitis, Dysuri, Nyrefunktionspåvirkning, Polyuri, Urinvejsinfektion, Vulvovaginitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypovolæmi.
Dehydrering.
Candidiasis.
Sjældne (0,01-0,1%) Ketoacidose.

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

 

Med en anden selektiv SGLT-2-inhibitor - canagliflozin - er der observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. 

Interaktioner

 • Dapagliflozin kan øge den diuretiske virkning af loop-diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Dapagliflozin er en potent, selektiv og reversibel inhibitor af SGLT-2 (natriumglucose cotransportstof 2), som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres og dermed udskilles glucose i urinen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 78%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 037427
28 stk. (blister) (EuroPharmaD
Udgået 19-11-2018
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 056890
28 stk. (blister) (Paranova)
475,40 33,96
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 127788
28 stk. (blister) (Abacus)
480,00 34,29
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 380150
28 stk. (blister) (2care4)
511,00 36,50
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 516266
28 stk. (blister) (Orifarm)
476,00 34,00
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 577639
90 stk. (blister) (Paranova)
1.435,40 31,90
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 147370
98 stk. (blister) (Abacus)
1.559,00 31,82
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 459161
98 stk. (blister) (Paranova)
1.560,05 31,84
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 527405
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.554,00 31,71
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 556028
98 stk. (blister) (2care4)
1.552,45 31,68
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 148658
28 stk. (blister) (Paranova)
497,75 17,78
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 171341
28 stk. (blister) (Orifarm)
448,00 16,00
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 502904
28 stk. (blister)
513,30 18,33
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 513384
28 stk. (blister) (2care4)
502,00 17,93
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 595240
28 stk. (blister) (Abacus)
471,00 16,82
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 115284
30 stk. (blister) (Paranova)
480,15 16,01
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 400495
30 stk. (blister) (2care4)
501,00 16,70
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 387156
90 stk. (blister) (2care4)
1.381,00 15,34
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 079339
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.506,00 15,37
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 137309
98 stk. (blister) (Abacus)
1.504,00 15,35
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 175530
98 stk. (blister) (2care4)
1.503,00 15,34
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 386891
98 stk. (blister) (Paranova)
1.523,50 15,55
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 462070
98 stk. (blister)
1.569,40 16,01

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
5, 1427
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
1428, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 11
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...