Picato®

D06BX02
 
 
DHPC: brev med direkte sikkerhedsinformation.

Middel til lokalbehandling af ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske aktiniske keratoser hos voksne.  

Anvendelsesområder

Ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske aktiniske keratoser hos voksne. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 150 mikrogram eller 500 mikrogram ingenolmebutat. 

Doseringsforslag

 • Aktinisk keratose i ansigtet og hårbunden
  Voksne. 1 tube 150 mikrogram/g gel (svarende til 70 mikrogram ingenolmebutat) påføres det angrebne område 1 gang dgl. i 3 på hinanden følgende dage.
 • Aktinisk keratose på krop og ekstremiteter
  Voksne. 1 tube 500 mikrogram/g gel (svarende til 235 mikrogram ingenolmebutat) påføres det angrebne område 1 gang dgl. 2 dage i træk.

  

Optimal terapeutisk virkning kan vurderes ca. 8 uger efter behandlingen. 

  

Behandling på halsen  

 • Hvis mere end halvdelen af behandlingsområdet er placeret på den øverste del af halsen, bør doseringen for ansigt og hårbund anvendes.
 • Hvis mere end halvdelen af behandlingsområdet er placeret på den nedre del af halsen, bør doseringen for krop og ekstremiteter anvendes.

  

Bemærk: 

 • Patienten bør undgå at vaske eller berøre det behandlede område i mindst 6 timer efter påføring af gelen.
 • Bør ikke påføres umiddelbart efter et bad og ikke senere end 2 timer før sengetid.
 • 1 tube dækker ca. et område på 25 cm2.

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Kontakt med øjne, slimhinder eller læber skal undgås. I tilfælde af eksponering i øjnene, skal der straks skylles efter med rigelige mængder vand, og patienten skal søge lægehjælp hurtigst muligt.
 • Må ikke påføres i åbne sår eller på skadet hud, hvor hudbarrieren er ødelagt.
 • Der er rapporteret tilfælde af keratoakantom, basalcellekarcinom, Bowens sygdom og planocellulært karcinom hos patienter, måneder til år efter brugen af ingenolmebutat, og nogle kliniske studier viser en øget incidens af hudkræft. Sundhedspersonale skal rådgive patienter om at overvåge udvikling af hudlæsioner og søge lægefaglig bistand, hvis en ny læsion opstår.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (pustler, erosion, vesikler, hævelse, peeling, skorpedannelse, erytem, smerter).
Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (infektion, hudkløe, irritation).
Hovedpine.
Periorbitalt ødem, Øjenlågsødem.

Efter markedsføring er der påvist keratoakantom inden for behandlingsområdet uger til måneder efter brug af ingenolmebutat gel.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke i måleligt omfang. Behandling bør dog udskydes til overstået graviditet. 

Referencer: 3966, 1550

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke i måleligt omfang. Barnet bør ikke komme i berøring med behandlede områder.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er endnu ikke fuldstændig kendt. In vivo- og in vitro-modeller har vist, at ingenolmebutat dels inducerer lokal læsions-celledød og dels fremmer en inflammatorisk respons kendetegnet ved infiltrering med immunkompetente celler. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Tuberne er kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Aktiniske keratoser,  

hvor fysisk behandling og/eller fotodynamisk terapi ikke er det mest velegnede behandlingsvalg. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) gel 150 mikrogram/g 079847
3 x 0,47 g (Paranova)
1.136,30
(A) gel 150 mikrogram/g 116788
3 x 0,47 g (2care4)
778,90
(A) gel 150 mikrogram/g 495083
3 x 0,47 g (Orifarm)
778,90
(A) gel 150 mikrogram/g 536963
3 x 0,47 g
1.164,95
(A) gel 150 mikrogram/g 554538
3 x 0,47 g (Abacus)
782,85
(A) gel 500 mikrogram/g 378386
2 x 0,47 g (Abacus)
1.186,75
(A) gel 500 mikrogram/g 497472
2 x 0,47 g (2care4)
1.186,75
(A) gel 500 mikrogram/g 516630
2 x 0,47 g
1.164,95
(A) gel 500 mikrogram/g 527255
2 x 0,47 g (Paranova)
1.132,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

2019-11-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. januar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...