Revitelle®

Udgået: 31.07.2017
R06AX29
 
 

Non-sederende antihistamin med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg bilastin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

20 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Skal indtages en time før eller 2 timer efter føde eller frugtjuice.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 12 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Arytmier, Dyspnø, Ekg-forandringer.
Angst, Svimmelhed.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Bilastin er et P-glykoprotein substrat. Ved moderat eller stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan P-glykoproteinhæmmere (fx ciclosporin, diltiazem, erythromycin, ritonavir) øge plasmakoncentrationen af bilastin, og kombination bør undgås.
 • Bilastin er et substrat for Organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2, der bl.a. findes i den luminale del af tarmepitelcellerne og hepatocyternes sinusoidal membran). Hæmmere af - eller andre substrater for OATP1A2 (fx rifampicin, ritonavir, visse typer frugtjuice) kan potentielt nedsætte biotilgængeligheden af bilastin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Bilastin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren.
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. 

Farmakokinetik

 • Gennemsnitlig oral biotilgængelighed 61%.
 • Samtidigt fødeindtag reducerer biotilgængeligheden med 30%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,3 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 14,5 timer.
 • Metaboliseres næsten ikke - 95% udskilles uomdannet.

 

Virkningsvarighed efter indgift af 20 mg ca. 24 timer. 

Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 550975
10 stk. (blister)
Udgået 31.07.2017

Substitution

tabletter 20 mg
Bilaska (Parallelimport), Bilastin, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
tabletter 20 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-07-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. september 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...