Glukosel

B05BB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Intravenøs væsketerapi
 • Postoperativt
 • Supplement til enteral ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml. 1 l indeholder 100 g (278 mmol) glucose, 1,87 g kaliumchlorid, 0,51 g magnesiumchloridhexahydrat, 2,34 g natriumchlorid, 1,56 g natriumdihydrogenphosphatdihydrat og 16,5 mg zinkacetatdihydrat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • Individuelt.
 • Højst 40 ml/kg legemsvægt.
 • Maksimal infusionshastighed 2,5 ml/kg legemsvægt/time.

  

Bemærk: Gives under kontrol af blodets elektrolytstatus. 

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Hypermagnesiæmi.

Forsigtighedsregler

 • Hypervolæmi.
 • Nyreinsufficiens.
 • Hjerteinsufficiens. Infusionsmængde og -hastighed bør tilpasses patientens cirkulatoriske status meget nøje, især minutvolumen for at undgå væske- og cirkulatorisk overbelastning.
 • Tilstande med risiko for non-osmotisk arginin-vasopressin-sekretion pga. risiko for hyponatriæmi. Plasma-natrium bør i disse tilfælde følges nøje.
 • Tilstande med ødemer.
 • Hjerteglykosidforgiftning med atrio-ventrikulært blok.
 • Samtidig anvendelse af kaliumbesparende diuretika og ACE-hæmmere.
 • Akut binyrebarkinsufficiens (Addisonkrise).
 • Myotonia congenita.
 • Hudnekroser kan opstå ved subkutan infusion.
 • Tilstande med potentielt forhøjet intrakranielt tryk.
 • Infusion af større mængde fysiologisk hypotone væsker kan resultere i hyponatriæmi. Natriumindholdet i blodet skal følges, og hyponatriæmi med symptomer i form af ændret bevidsthedsniveau eller kramper korrigeres med infusion af 3 % (30 mg/ml) natriumchlorid-infusionsvæske 2 ml/kg legemsvægt givet over 5 minutter og gentaget maksimalt 3 gange. Efterfølgende monitoreres plasma-natrium og behandling, så plasma-natrium ikke stiger for hurtigt.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion i forlængelse af ændring i dosisregime. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fejlagtigt fremstillet en infusionsvæske, som var 6 gange for stærk. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Flebitis ved indstiksstedet.
 • Hypokaliæmi ses i forbindelse med brug af insulin.
 • Hypokaliæmi, hypomagnesiæmi og hypofosfatæmi ses pga. refeeding med glucose hos fejlernærede patienter.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika hos patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi. Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Kalium: Se Hyperkaliæmi

Farmakodynamik

 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.
 • Zink sikrer optimal udnyttelse af nitrogen samt vævsregeneration.
 • Glucose udgør den væsentligste energikilde i cellemetabolisme.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel

Farmakokinetik

 • Elektrolytterne udskilles primært gennem nyrerne.
 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Acetat 0,15 mmol
Chlorid 70 mmol
Dihydrogenphosphat 10 mmol
Kalium 25 mmol
Magnesium 2,5 mmol
Natrium 50 mmol
Zink 0,075 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 710 mosmol/l
Isotoni Hypertonisk
pH ca. 3,5

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives gennem samme infusionssæt som blod. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 130922
10 x 1000 ml
219,95
 
 

Revisionsdato

2017-06-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...