Buspirone "Orion"

Buspirone Orion
N05BE01
 
 
Anxiolytikum af azapirongruppen. Partiel serotonin (5HT1A)-agonist.

Anvendelsesområder

Angst- og urotilstande

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) buspironhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 5 mg 3 gange dgl. evt. stigende med 5 mg pr. dag hver 2.-3. dag til sædvanligvis 10 mg 2-3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Døgndosis bør ikke overskride 60 mg.
 • Forsigtig dosering til ældre.
 • Dosis nedsættes ved nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Epilepsi
 • Akut glaukom
 • Myasthenia gravis
 • Akut forgiftning med alkohol, analgetika, hypnotika eller antipsykotika.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Anamnese med kramper
 • Narkotikamisbrug
 • Nedsat lever- eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed.
Halssmerter, Nasal tilstopning.
Brystsmerter.
Aggressivitet, Agitation, Depression, Døsighed, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mareridt, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnløshed.
Sløret syn, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rektal blødning.
Blodtryksændringer, Cerebral iskæmi, Dyspnø, Ødemer.
Artralgi.
Akatisi, Angst, Associationsforstyrrelser, Depersonalisering, Eufori, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Kramper, Paræstesier, Suicidaltanker, Synkope, Tremor.
Ansigtsødem, Eksem, Hårtab, Purpura.
Urinvejssymptomer.
Conjunctivitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Kardiomyopati, Myokardieinfarkt.
Bloddyskrasi.
Gynækomasti, Thyroideapåvirkning.
Muskelsvaghed.
Ekstrapyramidale gener  (herunder dyskinesier, dystoni og rigiditet), Hukommelsesbesvær, Misbrug, Nedsat reaktionsevne, Parkinsonisme, Psykose, Sedation, Serotoninsyndrom, Talebesvær.
Allergiske reaktioner.
Amenoré, Impotens, Inkontinens, Underlivsbetændelse.
Tunnelsyn, Øjensmerter.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere kan forårsage forhøjet blodtryk. Kombinationen bør undgås.
 • Erythromycin og itraconazol hæmmer leveromsætningen af buspiron (CYP3A4), hvilket medfører øget plasmakoncentration af buspiron, henholdsvis 6 og 13 gange forøgelse af AUC. En lignende effekt må forventes af andre kraftige CYP3A4-hæmmere. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig indgift af større mængder grapefrugtjuice øger AUC for buspiron 3-9 gange.
 • Fluvoxamin øger AUC for buspiron med en faktor 2,4 pga. hæmning af buspirons omsætning i leveren.
 • Rifampicin øger metaboliseringen gennem induktion af CYP3A4 med betydelig reduktion af plasmakoncentrationen af buspiron til følge.
 • Samtidig alkoholindtagelse bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke fuldt klarlagt. Buspiron er en partiel serotonin (5-HT1A)-agonist med virkning både præ- og postsynaptisk. Endvidere binder buspiron sig til dopaminreceptorer (især præsynaptisk) med overvejende dopaminfaciliterende effekt. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår udtalt førstepassage-metabolisme i leveren, hvorfor biotilgængeligheden af buspiron er ca. 4%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Mindre end 0,1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 10 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af generaliseret angst

 • hvor behandling med angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
 • i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 10 mg 171512
30 stk. (blister)
278,25 27,83
(A) tabletter 10 mg  (2care4) 193170
30 stk. (blister)
280,00 28,00
(A) tabletter 10 mg 171520
100 stk. (blister)
337,85 10,14
(A) tabletter 10 mg  (2care4) 144489
100 stk. (blister)
501,00 15,03
(A) tabletter 10 mg  (Orifarm) 105920
100 stk. (blister)
590,00 17,70

Substitution

tabletter 10 mg
Buspiron "Actavis" TEVA, Buspiron, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
ORN31
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 8,8
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...