Epirubicin "medac"

L01DB03
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat, C-4 epimer af doxorubicin. 

Anvendelsesområder

Maligne lidelser, især mammacancer. 

Intravesikalt mod blærecancer. 

 

Epirubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af kombinationsbehandling med andre cytostatika. For at mindske risikoen for kardiomyopati bør den kumulative totaldosis sjældent overstige 1.000 mg/m2 legemsoverflade (se bivirkninger). 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Svær hjerteinsufficiens. Allergi over for antracyclinderivater. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. Forsigtighed til patienter med hjertesygdom i anamnesen pga. risiko for kardiotoksiske bivirkninger og til patienter med nedsat leverfunktion. 

Udtalt vævsirriterende effekt, doseres derfor bedst intravenøst i løbende drop. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan (Savene®). Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Knoglemarvsdepression.
Alopeci, Mucositis.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser, Smerter i mundhulen, Øsofagitis.
Hjerteinsufficiens.
Dehydrering, Hedeture.
Hudkløe, Hududslæt.
Amenoré.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Tromboflebitis.
Akut leukæmi.
Fotosensibilitet.
Conjunctivitis, Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, AV-blok, Ekg-forandringer, Kardiomyopati.
Forhøjet serum-urat.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (efter intravesikal administration), Anafylaktisk reaktion.
Oligospermi.
Meget sjældne (< 0,01%) Kredsløbskollaps.
Ikke kendt Pneumoni, Septisk shock, Tromboemboli.
Cellulitis.
Sepsis.

Patienten bør informeres om, at urinen kan blive rødfarvet i døgnet efter indgiften af epirubicin. 

Intravesikal indgift: Da kun en mindre del absorberes, er alvorlige systemiske reaktioner sjældne. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.  

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift bindes stoffet hurtigt i vævene, hvorfor plasmakoncentrationen hurtigt aftager.
 • Passerer ikke intakt blod-hjernebarriere.
 • Metaboliseres i leveren. Nedsat leverfunktion resulterer i en langsommere udskillelse og dermed øget retention og kumulation i plasma og væv.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Ca. 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af epirubicin bør der udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Forligelighed ved infusion 

 • Kan fortyndes med isotonisk natirumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Gives i infusionsslangen (infusionstid 3-20 min.) med løbende isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Bemærk: Må ikke indgives sammen med heparin.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 147853
25 ml
693,10
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 147875
100 ml
2.721,85
 
 

Revisionsdato

2017-11-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...