Candesartan "Orion"

C09CA06
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 4 mg (delekærv), 8 mg (delekærv), 16 mg (delekærv) eller 32 mg (delekærv) candesartancilexetil. 

Doseringsforslag

Hypertension
Voksne
 

 • 8 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til 16 mg 1 gang dgl., maksimalt 32 mg dgl.

 

Voksne med nedsat lever- eller nyrefunktion inkl. dialyse 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl.
 • Begrænset erfaring ved GFR < 15 ml/min.


Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Børn > 6 år og unge < 18 år 

 • 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan øges til:
  • Vægt < 50 kg: maksimalt 8 mg 1 gang dgl.
  • Vægt ≥ 50 kg: 8 mg 1 gang dgl., maksimalt 16 mg 1 gang dgl.

 

Børn og unge med nedsat nyrefunktion 

 • Behandling indledes under nøje monitorering.
 • Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min pga. manglende data.


Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Hjerteinsufficiens 

Voksne 

 • Initialt. 4 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan fordobles med 2 ugers interval til maksimalt 32 mg dgl.


Bemærk: 

Den antihypertensive effekt af candesartan er lavere hos sorte patienter end hos ikke-sorte patienter. 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret ekscessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypotension.
Hovedpine, Svimmelhed.
Luftvejsinfektion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Agranulocytose, Leukopeni.
Hyperkaliæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Rygsmerter.
Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
 • Hovedpine, svimmelhed, luftvejsinfektion og hoste forekommer meget almindeligt hos børn. Hududslæt almindeligt.
 • Hyperkaliæmi, hyponatriæmi og leverpåvirkning er ikke almindeligt hos børn.
 • Svimmelhed og hovedpine er almindelige ved behandling af hypertension, men meget sjældne ved behandling af hjerteinsufficiens.
 • Hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion er meget sjældne ved behandling af hypertension, men almindelige ved behandling af hjerteinsufficiens.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Candesartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.   

Farmakokinetik

 • Candesartancilexetil er en prodrug af candesartan dannet ved forestring. Det er mere lipofilt end candesartan, hvorfor det lettere absorberes. 
 • Candesartan frigøres ved enzymatisk hydrolyse under absorptionen fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 15%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer.
 • Ca. 25% udskilles gennem nyrerne i form af candesartan. 
 • Virkningen indtræder inden for 2 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 8 mg, tabletter 16 mg, tabletter 32 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 160972
98 stk. (blister)
34,95 0,71
(B) tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 141096
98 stk. (blister)
104,35 1,06
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 447889
28 stk. (blister)
93,70 1,67
(B) tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 151938
98 stk. (blister)
278,25 1,42
(B) tabletter 32 mg (kan dosisdisp.) 410083
98 stk. (blister)
114,15 0,29

Substitution

tabletter 4 mg
Atacand AstraZeneca, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
Candesartan "2care4" (Parallelimport), Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 4 mg
 
tabletter 8 mg
Atacand AstraZeneca, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "2care4" (Parallelimport), Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
Kandrozid Mylan, Candesartancilexetil, tabletter 8 mg
 
tabletter 16 mg
Atacand AstraZeneca, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "2care4" (Parallelimport), Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
Kandrozid Mylan, Candesartancilexetil, tabletter 16 mg
 
tabletter 32 mg
Atacand AstraZeneca, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil, tabletter 32 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 4 mg
 
 
 

Tabletter  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Pink, Spættet
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 8 mg
 
 
 

Tabletter  16 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,1 x 7,1
tabletter 16 mg
 
 
 

Tabletter  32 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,5 x 9,5
tabletter 32 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...