Tolterodintartrat "Actavis"

G04BD07
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 2 mg tolterodintartrat svarende til 1,4 mg tolterodin eller 4 mg tolterodintartrat svarende til 2,8 mg tolterodin. 

Doseringsforslag

4 mg 1 gang dgl. 

Ved nedsat leverfunktion og stærkt nedsat nyrefunktion 2 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati
 • patienter med risiko for QT-forlængelse
 • patienter i behandling med potente CYP3A4-hæmmere.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Obstipation, Opkastning.
Perifere ødemer, Sinuitis.
Hovedpine, Somnolens.
Tør hud.
Dysuri.
Synsforstyrrelser  (inklusive unormal akkommodation), Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Hjerteinsufficiens.
Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Urinretention.
 • Der er rapporteret enkeltstående tilfælde af anafylaktiske reaktioner, angioødem samt hallucinationer.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.
 • Desuden tilfælde af forværring af demens (bl.a. konfusion, desorientering og vrangforestillinger).

Interaktioner

 • Tolterodin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre potente hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af tolterodin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 30 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Risiko for forlænget QT-interval

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden er stærkt varierende (10-70%). Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-6 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration af tolterodin og den aktive hovedmetabolit indtræder efter ca. 4 døgn.
 • Metaboliseres i leveren hos hurtige omsættere via CYP2D6 til en farmakologisk ækvipotent 5-hydroxymethylmetabolit.
 • Plasmahalveringstiden hos hurtige omsættere er ca. 6 timer for tolterodin og 3-4 timer for den aktive metabolit.
 • Hos langsomme omsættere, som mangler CYP2D6, er halveringstiden for tolterodin 10-15 timer.
 • Hurtige og langsomme omsættere får således samme virkningstid af en dosis.
 • Mindre end 5% udskilles gennem nyrerne i form af uomdannet stof eller aktiv metabolit.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 2 mg (kan dosisdisp.) 536635
30 stk (blister)
77,70 5,18
(B) hårde depotkapsler 4 mg (kan dosisdisp.) 120955
30 stk. (blister)
55,05 1,84
(B) hårde depotkapsler 4 mg (kan dosisdisp.) 406204
100 stk. (blister)
120,05 1,20

Substitution

hårde depotkapsler 2 mg
Detrusitol Retard Pfizer, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodin "Stada" STADA Nordic, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodine "Sandoz" Sandoz, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
Tolterodintartrat "Teva" TEVA, Tolterodin, hårde depotkapsler 2 mg
 
hårde depotkapsler 4 mg
Detrusitol Retard Pfizer, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodin "Stada" STADA Nordic, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodintartrat "Teva" TEVA, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 6,6 x 19,1
hårde depotkapsler 2 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,6 x 19,3
hårde depotkapsler 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...