Aprokam

S01AA27
 
 

Middel til profylaktisk antibiotikabehandling ved kataraktoperation. Cefalosporin. 

Anvendelsesområder

Profylaktisk mod postoperativ endophthalmitis ved kataraktoperation

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Katarakt operation er dog undtaget denne anbefaling, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler intrakameral injektion af 1 mg ved operationens afslutning, se Sundhedsstyrelsen (Behandling af aldersbetinget grå stær)

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg cefuroxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 mg (0,1 ml) injiceres langsomt i øjets forreste kammer (intrakameralt) i det sygdomsramte øje ved afslutningen af kataraktoperationen. 

 

Bemærk: Hætteglasset er kun til éngangsbrug. Der må kun anvendes ét hætteglas til hver patient. Erfaring savnes vedr. børn og unge. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne eller andre cefalosporiner. 

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed ved allergi over for penicilliner eller andre β-lactamantibiotika pga. krydsreaktioner.
  • Hos patienter med risiko for infektioner med resistente stammer fx MRSA (methicillin-resistent Staphylococcus aureus) bør alternativ profylakse overvejes.
  • Cornea endotel toksicitet kan ikke udelukkes.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Ingen kendt inkompatibilitet med andre midler anvendt ved kataraktoperation. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Forgiftning

Intrakameral indgift af ikke korrekt fortyndet cefalosporin har resulteret i okulær toksicitet herunder corneaødem, forhøjet intraokulært tryk, tab af corneaendotelceller samt ændring i elektroretinografi. En del af de pågældende patienter fik permanent og alvorligt synstab. 

Farmakodynamik

Hæmmer syntesen i bakteriens cellevæg efter binding til penicillinbindende proteiner. Dette medfører bakteriel cellelyse og -død. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

0,1 ml brugsfærdig injektionsvæske indeholder 1 mg cefuroxim. 

 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet i et hætteglas opløses i 5 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys. 

Brugsfærdig injektionsvæske anvendes umiddelbart og må ikke genbruges. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 50 mg 405247
10 stk.
524,00
 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...