Hirobriz Breezhaler

R03AC18
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA), anvendes som bronkodilaterende middel. 

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mikrogram eller 300 mikrogram indacaterol (som maleat), svarende til en leveret dosis på 120 mikrogram eller 240 mikrogram indacaterol. Beregnet til inhalation ved hjælp af speciel inhalator (Breezhaler). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 150 mikrogram 1 gang dgl.
 • Dosis kan evt. øges til 300 mikrogram 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Epilepsi
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Må ikke anvendes ved astma (øget risiko for svære akutte forværringer ved behandling med LABA uden samtidig behandling med inhalationssteroid).

Bivirkninger

Luftvejsbivirkninger og hovedpine er de hyppigste bivirkninger, men svinder oftest ved fortsat behandling. 

Almindelige (1-10%) Halsirritation, Hoste, Nasopharyngitis, Perifere ødemer, Rhinitis, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje.
Brystsmerter.
Muskelkramper.
Hovedpine, Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Atrieflimren, Bronkospasme, Myokardieiskæmi.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi.
Paræstesier.
Allergiske reaktioner.

  

 • Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks.
 • Tremor er set som en almindelig bivirkning ved doser på 600 mikrogram dgl.

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Doping

Anvendelse af indacaterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men ved astma kan der være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

 • Indacaterol virker lokalt i lungerne.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 15 minutter.
 • Virkningen indtræder inden for 5 minutter.
 • Virkningsvarighed 24 timer.
 • Plasmahalveringstid 40-52 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver, kapsler 150 microgram 039666
30 stk. (blister )+inh. (2care
302,00 10,07
(B) inhalationspulver, kapsler 150 microgram 504732
90 stk.(blister)+inh. (2care4)
855,00 9,50
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 174166
30 stk. (blister)+inh. (2care4
317,00 5,28
(B) inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram 496783
90 stk. (blister)+inh. (2care4
918,00 5,10

Substitution

inhalationspulver, kapsler 150 microgram
Onbrez Breezhaler Novartis, Indacaterol, inhalationspulver, kapsler 150 mikrogram
 
inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram
Onbrez Breezhaler Novartis, Indacaterol, inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver, kapsler  150 microgram

Præg:
IDL, 150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig
Mål i mm: 5,5 x 15,3
inhalationspulver, kapsler 150 microgram
 
 
 

Inhalationspulver, kapsler  300 mikrogram

Præg:
IDL, 300,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gennemsigtig
Mål i mm: 5,5 x 15,3
inhalationspulver, kapsler 300 mikrogram
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...