Primidon "Orifarm"

N03AA03
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af alle typer epileptiske anfald bortset fra absencer. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) eller 250 mg (delekærv) primidon. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 125 mg 1 gang dgl. i 3 dage. Herefter øges dosis langsomt til sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 750-1.500 mg fordelt på 2-3 doser. 

 

Børn 

12-25 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser. 

 

Bemærk

Bør seponeres langsomt for at undgå seponeringsreaktioner. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat respirationsfunktion
 • Under langtidsbehandling bør S-folsyre og S-B12 kontrolleres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Ataksi, Døsighed, Sedation.
Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Bloddyskrasi, Megaloblastisk anæmi, Trombocytopeni.
Artralgi, Osteopeni.
Personlighedsforstyrrelser  (herunder psykose).
Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
 • Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.
 • Afhængighed kan opstå efter længere tids brug.

Interaktioner

 • Den respirationsdeprimerende virkning af barbituraterne potenseres af opioider.
 • Barbituraterne og specielt phenobarbital forøger gennem enzyminduktion eliminationen af androgener, carbamazepin, ethosuximid, felodipin, glukokortikoider, lamotrigin, oxcarbazepin, metronidazol, orale antikoagulantia, phenytoin, tricykliske antidepressiva, valproat og østrogen og nedsætter dermed plasmakoncentrationen af disse stoffer. Således kan lavdosis hormonale kontraceptiva blive uvirksomme ved langvarig brug af barbiturater.
 • Barbiturater hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Barbiturater nedsætter virkningen af theophyllin ved enzyminduktion. 
 • Ved langvarig behandling med phenobarbital kan der forekomme accelereret vitamin D-katabolisme og nedsat S-koncentration af 25-hydroxyvitamin D, hvilket kan medføre osteomalaci. 
 • Valproat og MAO-hæmmere hæmmer metaboliseringen af barbitursyrederivater med risiko for forgiftning.
 • MAO-hæmmere forstærker virkningen af barbiturater.
 • Dicoumarol og muligvis warfarin forstærker den kliniske effekt af phenobarbital. Virkningen forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika og antihistaminer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 150 eksponerede med en øget misdannelsesrate på ca. 10%. Ved anvendelse bør der gives vitamin K (phytomenadion 20 mg dgl.) profylaktisk i sidste graviditetsmåned. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 3711, 4142, 4212, 4213

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 25%. Der er beskrevet sedative bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Forgiftning

Farmakodynamik

Primidon er kemisk beslægtet med phenobarbital, og 25-30% omdannes til dette i organismen. Phenobarbital aktiverer GABA-A-receptoren og hæmmer derved den postsynaptiske celle ved at øge Cl--indstrømning. Forholdene vedr. primidon selv og en anden metabolit, fenylethylmalonamid, er ikke endeligt afklarede. 

Et hypotetisk terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 20-60 mikromol/l gældende for primidon. Der bør altid foretages sideløbende bestemmelse af plasmakoncentrationen af phenobarbital. Ved korrekt dosering vil ratio mellem primidon og phenobarbital være < 1.  

Farmakokinetik

 • Ca. 90% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres delvis i leveren til bl.a. phenobarbital.
 • Plasmahalveringstid ca. 8 timer (primidon) og ca. 4 døgn (phenobarbital).
 • Udskilles gennem nyrerne, dels uomdannet, dels i form af metabolitter.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 479110
100 stk.
335,00 83,75
(B) tabletter 250 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 405567
100 stk.
805,00 40,25

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 50 mg
 
 
 

Tabletter  250 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4142 Weston J, Bromley R, Jackson CF et al Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child Cochrane Database Syst Rev 2016 11 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746


4212 Kjaer D, Horvath-Puhó E, Christensen J et al Antiepileptic drug use, folic acid supplementation, and congenital abnormalities: a population-based case-control study BJOG 2008 115 98-103 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17999694


4213 Kaneko S1, Battino D, Andermann E et al Congenital malformations due to antiepileptic drugs Epilepsy Res 1999 33 145-58 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10094426

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...