Zarondan®

N03AD01
 
 

Antiepileptikum mod absencer. Succinimidderivat. 

Anvendelsesområder

Typiske absencer ved juvenil absenceepilepsi og børneabsenceepilepsi samt atypiske absencer ved myoklon astatisk epilepsi. Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 50 mg ethosuximid. 

Doseringsforslag

  • Voksne. Initialt 250 mg dgl. Døgndosis kan om nødvendigt øges med 250 mg hver 4.-7. dag indtil optimal virkning. Vedligeholdelsesdosis. 1-1,5 g dgl.
  • Børn. Initialt 250 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis. 20-40 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 eller 3 doser i forbindelse med måltiderne for at undgå irritation af ventriklen.

Kontraindikationer

Akut intermitterende porfyri.

Forsigtighedsregler

Nedsat lever- og nyrefunktion. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Aggressivitet, Døsighed, Eufori, Hikke, Hovedpine, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi.
Ataksi, Depression, Koncentrationsbesvær, Suicidaladfærd.
Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Hæmaturi.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

  • Carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon nedsætter plasmakoncentrationen af ethosuximid.
  • Valproat øger koncentrationen af ethosuximid, hvorved risikoen for bivirkninger øges.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for ethosuximid - hverken i kombination med andre antiepileptika eller som monoterapi - som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
Se endvidere Epilepsi hos voksne


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 32%. Der er beskrevet irritative og sedative bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Ethosuximid hæmmer lav-spændingsaktiverede calciumkanaler. 

Farmakokinetik

  • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 timer.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid 30-60 timer.
  • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) oral opløsning 50 mg/ml 516339
200 ml
573,65 71,71

Substitution

oral opløsning 50 mg/ml
Ethosuximid "2care4" (Parallelimport), Ethosuximid, oral opløsning 50 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-02-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...