Montelukast "Accord"

R03DC03
 
 
Astmamiddel. Leukotrien D4-receptorantagonist.

Anvendelsesområder

 • Profylaktisk behandling af astma som tillæg hos patienter med mild til moderat vedvarende astma, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig kontrol ved behandling med inhalationssteroider.
 • Hos astmapatienter vil der også være effekt på en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis.
 • Desuden anstrengelsesudløst astma.
 • Kan ikke anvendes til behandling af akutte astmaanfald.

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 4 mg eller 5 mg montelukast (som natrium). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 15 år. 10 mg dgl. som tabletter ved sengetid. 
 • Børn 6-14 år. 5 mg dgl.
 • Børn 2-5 år. 4 mg dgl. ved sengetid.
 • Bemærk: 
  • Tyggetabletterne bør tages 1 time før eller 2 timer efter et måltid. 
  • Tyggetabletterne skal tygges før de sluges.

Kontraindikationer

Tyggetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. De må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

Start af behandling med en LT-receptorantagonist bør ikke føre til seponering af inhalationssteroid, men eventuelt en senere reduktion i dosis. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Hæmatom.
Artralgi.
Agitation, Angst, Depression, Hyperaktivitet, Kramper, Paræstesier, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Sjældne (0,01-0,1%) Blødningstendens.
Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær.
Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Eosinofil pneumoni.
Hallucinationer, Konfusion, Suicidale tanker eller adfærd.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.
Churg-Strauss Syndrom.

Interaktioner

Montelukast metaboliseres via CYP3A4, CYP2C8 og i mindre grad af CYP2C9, hvorfor der er teoretisk risiko for interaktioner med fx phenytoin, phenobarbital og rifampicin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: De relative vægtjusterede dosis er under 1% og bivirkninger hos ammede børn er ikke rapporteret. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Selektiv leukotrienreceptor-antagonist. Montelukast blokerer leukotrien D4 på cysteinylleukotrin-receptoren CysLT1 i luftvejene. Dette hæmmer den bronkokonstriktion, der medieres af leukotrien D4

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-70%.
 • Efter indgift af tabletter nås maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer, efter indtagelse af tyggetabletter eller granulat efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 4-5 timer.
 • Montelukast og metabolitter udskilles næsten udelukkende via galden.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1 døgn.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tyggetabletter 4 mg 114235
28 stk. (blister)
35,70 3,19
(B) tyggetabletter 4 mg 198396
98 stk. (blister)
88,55 2,26
(B) tyggetabletter 5 mg 112229
28 stk. (blister)
36,90 2,64
(B) tyggetabletter 5 mg 390776
98 stk. (blister)
137,30 2,80

Substitution

tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Actavis" GxMed, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Montelukast "Teva" TEVA, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
Singulair MSD, Montelukast, tyggetabletter 4 mg
 
tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Actavis" GxMed, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Krka" KRKA, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Sandoz" Sandoz, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Stada" STADA Nordic, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montelukast "Teva" TEVA, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Montetyg (Parallelimport), Montelukast, tyggetabletter 5 mg
Singulair MSD, Montelukast, tyggetabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tyggetabletter  4 mg

Præg:
M4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 7,8 x 11
tyggetabletter 4 mg
 
 
 

Tyggetabletter  5 mg

Præg:
M5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Spættet
Mål i mm: 9,5 x 9,5
tyggetabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...