Fexofenadinhydrochlorid "2care4"

R06AX26
 
 

Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Kronisk idiopatisk urticaria

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 180 mg fexofenadinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 180 mg 1 gang dgl. 

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt til ældre. 
 • Pauseres 4 dage før priktest.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.

En række bivirkninger er set med ukendt hyppighed: Allergiske reaktioner (herunder anafylaksi og angioødem), nervøsitet, søvnforstyrrelser, abnorme drømme, takykardi, palpitationer og diarré. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af lopinavir, ritonavir og verapamil øger AUC af fexofenadin med en faktor 2-4. Dosisreduktion af fexofenadin eller skift til andet antihistamin kan overvejes.
 • Azithromycin og erythromycin øger AUC for fexofenadin med henholdsvis 70% og 60%.
 • Rifampicin kan nedsætte AUC for fexofenadin med ca. 40%.
 • Carbamazepin nedsætter plasmakoncentrationen af fexofenadin signifikant - dosisøgning af fexofenadin kan overvejes.
 • Aluminium- og magnesiumholdige antacida nedsætter biotilgængeligheden, hvorfor fexofenadin og disse midler bør indtages med mindst 2 timers interval.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3919, 3711

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for fexofenadin. Fexofenadin er den aktive metabolit af terfenadin, som tidligere var på markedet. Efter moderens indtagelse af terfenadin er udskillelsen af den aktive metabolit målt i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis for fexofenadin er 0,71%. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Fexofenadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren.
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-3 timer. 
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for 5 døgn. 
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer. 
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Begyndende klinisk effekt ses inden for 1 time, og maksimal effekt opnås i løbet af 6 timer. 
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 180 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 400715
30 stk. (blister)
110,00 2,44
(B) filmovertrukne tabletter 180 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 447652
100 stk. (blister)
191,00 1,27

Substitution

filmovertrukne tabletter 180 mg
Altifex Orifarm Generics, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Fexofenadin "Cipla" Orion Pharma, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Fexofenadinhydrochlor Paranova (Parallelimport), Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Fexotel (Parallelimport), Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Nefoxef Mylan, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Primafenadin (Parallelimport), Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
Telfast sanofi, Fexofenadin, filmovertrukne tabletter 180 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  180 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 17
filmovertrukne tabletter 180 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3919 Gilboa SM, Strickland MJ, Olshan AF et al Use of antihistamine medications during early pregnancy and isolated major malformations Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2009 85(2) 137-50 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=19161158

 
 

Revisionsdato

2018-10-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...